Notificarea sau comunicarea actelor (reformare)

Lituania

Conținut furnizat de
Lituania

Articolul 3 alineatul (1) – agenții de transmitere

Toate instanțele de drept comun din Republica Lituania care soluționează cauze civile și comerciale sunt competente să transmită acte judiciare unui stat străin în conformitate cu regulamentul.

https://www.teismai.lt/lt/visuomenei-ir-ziniasklaidai/teismai-ir-teisejai/teismu-kontaktai/1700

Articolul 3 alineatul (2) – agenții de primire

Camera lituaniană a executorilor judecătorești este organismul desemnat, conform articolului 3 alineatul (2) din regulament, să primească cereri din partea altor state membre pentru notificarea sau comunicarea actelor.

Datele de contact ale Camerei lituaniene a executorilor judecătorești

Adresă: Konstitucijos pr. 15, LT-09319 Vilnius, Lituania

Telefon: +370 5 2750067, +370 5 2750068
E-mail: info@antstoliurumai.lt

Articolul 3 alineatul (4) litera (c) - mijloacele de primire a actelor

Dacă transmiterea electronică nu este posibilă din cauza întreruperii funcționării sistemului IT descentralizat sau din motive excepționale, agenția de primire poate accepta documente prin poștă.

Articolul 3 alineatul (4) litera (d) - limbile care pot fi utilizate pentru completarea formularului prevăzut în anexa I

În afară de lituaniană, Republica Lituania acceptă completarea formularelor și în engleză.

Articolul 4 – organismul central

Organismul central care îndeplinește funcțiile menționate la articolul 4 din regulament este Ministerul Justiției din Republica Lituania.

Datele de contact ale Ministerului Justiției din Republica Lituania

Adresă: Gedimino pr. 30, LT-01104 Vilnius, Lituania

Telefon: + 370 600 38 904

E-mail: rastine@tm.lt

Articolul 7 – asistență în cazul cererilor privind adresa

Organismul desemnat în temeiul articolului 7 alineatul (1) litera (a) din regulament căruia agențiile de transmitere din alte state membre îi pot trimite cererile de stabilire a adresei persoanei căreia trebuie să i se notifice sau comunice documente este Camera executorilor judecătorești din Lituania.

Datele de contact ale Camerei lituaniene a executorilor judecătorești

Adresă: Konstitucijos pr. 15, LT-09319 Vilnius, Lituania

Telefon: +370 5 2750067, +370 5 2750068
E-mail: info@antstoliurumai.lt

Articolul 8 – transmiterea actelor

În afară de lituaniană, Republica Lituania acceptă completarea formularelor și în engleză.

Articolul 12 – refuzul acceptării unui act

-

Articolul 13 – data notificării sau a comunicării

Legislația lituaniană nu prevede termene specifice pentru notificarea sau comunicarea actelor.

Articolul 14 – certificatul de efectuare a notificării sau a comunicării și copia actului notificat sau comunicat

Limbile acceptate de Republica Lituania în temeiul articolului 14 alineatul (2) la regulament sunt lituaniana și engleza.

Articolul 15 – cheltuieli de notificare sau comunicare

Se percepe o taxă fixă de 110€.

Această taxă se plătește în contul Camerei lituaniene a executorilor judecătorești.

Camera lituaniană a executorilor judecătorești

Adresă: Konstitucijos pr. 15, Vilnius LT-09319, Lituania

Date bancare: Luminor Bank AB, cod bancar 40100, cod SWIFT AGBLLT2X, număr de cont: LT92 4010 0424 0031 5815, codul entității juridice 126198978.

Articolul 17 – notificarea sau comunicarea prin intermediul agenților diplomatici sau al funcționarilor consulari

-

Articolul 19 – notificarea sau comunicarea electronică

Nu se aplică.

Articolul 20 – notificarea sau comunicarea directă

În Lituania nu se admite notificarea sau comunicarea directă a actelor judiciare, astfel cum se prevede la articolul 20 din regulament.

Articolul 22 – neprezentarea pârâtului la înfățișare

Instanțele lituaniene se pot pronunța, chiar dacă nu au primit un certificatul de notificare sau comunicare a actului de sesizare a instanței sau a unui act echivalent, cu condiția să fie îndeplinite toate condițiile prevăzute la articolul 22 alineatul (2) din regulament. În cazurile prevăzute la articolul 22 alineatul (4) din regulament [cu excepția celor prevăzute la articolul 22 alineatul (5)], pârâtul are dreptul de a depune o cerere de repunere în termen pentru introducerea unei căi de atac. O cerere de repunere în termen pentru introducerea unei căi de atac nu va fi luată în considerare în cazul în care a trecut mai mult de un an de la data hotărârii.

Articolul 29 – relația cu acordurile sau înțelegerile dintre statele membre

Lituania nu a încheiat acorduri cu alte state membre în vederea accelerării sau simplificării transmiterii de acte, în conformitate cu articolul 29 alineatul (2). Nu există astfel de acorduri nici în stadiul de proiect.

Articolul 33 alineatul (2) – notificare privind exploatarea înainte de termen a sistemului informatic descentralizat

-
Ultima actualizare: 18/01/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.