Notificarea sau comunicarea actelor (reformare)

Malta

Conținut furnizat de
Malta

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Malta

Comunicarea actelor


*mențiuni obligatorii

Articolul 3 alineatul (1) – agenții de transmitere

Biroul Avocatului Statului
Adresă: 16 Casa Scaglia, Triq Mikiel Anton Vassalli, Valletta, VLT1311
Tel.: (+356) 22265000
E-mail: info@stateadvocate.mt

Articolul 3 alineatul (2) – agenții de primire

Biroul Avocatului Statului
Adresă: 16 Casa Scaglia, Triq Mikiel Anton Vassalli, Valletta, VLT1311
Tel.: (+356) 22265000
E-mail: info@stateadvocate.mt

Articolul 3 alineatul (4) litera (c) - mijloacele de primire a actelor

Scrisoare recomandată. Actele originale, împreună cu anexa 1 și chitanța eliberată de bancă, trebuie trimise prin poștă. Copiile pot fi trimise în prealabil prin e-mail.

Articolul 3 alineatul (4) litera (d) - limbile care pot fi utilizate pentru completarea formularului prevăzut în anexa I

Malteză și engleză.

Articolul 4 – organismul central

Biroul Avocatului Statului
Adresă: 16 Casa Scaglia, Triq Mikiel Anton Vassalli, Valletta, VLT1311
Tel.: (+356) 22265000
E-mail: info@stateadvocate.mt

Competența teritorială: Malta și Gozo

Articolul 7 – asistență în cazul cererilor privind adresa

Articolul 7 alineatul (1) litera (c) – Sediul social al unei persoane juridice figurează în registrul online publicat pe site-ul web al Registrului Comerțului din Malta:

https://registry.mbr.mt/ROC/companySearch.do?action=companyDetails&_=1576703936233

Sistemul online îi permite oricărei persoane fizice care dorește să obțină informații cu privire la societăți comerciale, fundații și asociații să consulte registrul. Informațiile publicate în registru sunt gratuite și de uz general (informații publice). Printre informațiile furnizate cu privire la societățile comerciale se numără și denumirea, numărul de înregistrare, sediul social, data de înregistrare etc. Orice persoană poate obține informații cu privire la o anumită societate comercială utilizând drept criteriu de căutare numărul de înregistrare, denumirea sau o parte din denumirea respectivei societăți comerciale.

În ceea ce privește adresele persoanelor fizice, agenția de transmitere străină poate să solicite agenției de primire malteze să stabilească adresa în scopul notificării sau al comunicării, trimițând cererea la următoarea adresă de e-mail: info@stateadvocate.mt
În aceste cereri trebuie să se menționeze numărul personal de identificare, numele de familie și prenumele persoanei căreia trebuie să i se notifice sau comunice actul.

Agenția de primire malteză: (i) nici nu trimite cereri de informații privind adresele; (ii) nici nu acordă o astfel de asistență, din proprie inițiativă.

Articolul 8 – transmiterea actelor

Malteză și engleză.

Articolul 12 – refuzul acceptării unui act

Notificarea menționată la articolul 12 alineatul (2) din regulament, referitoare la traducerea formularului L din anexa I într-o limbă a unei țări terțe, nu se poate aplica în cazul Maltei.

Articolul 13 – data notificării sau a comunicării

Notificarea menționată la articolul 33 alineatul (1), în ceea ce privește articolul 12 alineatul (5) și articolul 13 alineatul (2), nu se poate aplica în cazul Maltei deoarece legislația națională nu prevede o astfel de perioadă specifică.

Articolul 14 – certificatul de efectuare a notificării sau a comunicării și copia actului notificat sau comunicat

Malteză și engleză.

Articolul 15 – cheltuieli de notificare sau comunicare

Legislația malteză prevede o taxă fixă de 50 EUR pentru fiecare cerere de notificare sau de comunicare a actelor în Malta. Dovada plății trebuie să fie atașată la cererea de notificare sau de comunicare. Actele vor fi restituite fără a fi prelucrate în cazul în care cererea de notificare sau de comunicare nu este însoțită de o chitanță eliberată de bancă după efectuarea plății. Taxele se plătesc prin virament către Biroul Avocatului Statului în următorul cont bancar:

Denumirea băncii: Central Bank of Malta

Denumirea contului: AG Office – Receipt of Service Documents

Numărul contului: 40127EUR-CMG5-000-Y

IBAN: MT24MALT011000040127EURCMG5000Y

Codul SWIFT: MALTMTMT

Articolul 17 – notificarea sau comunicarea prin intermediul agenților diplomatici sau al funcționarilor consulari

Malta se opune notificării sau comunicării prin intermediul agenților diplomatici sau al funcționarilor consulari.

Articolul 19 – notificarea sau comunicarea electronică

Nu este cazul.

Articolul 20 – notificarea sau comunicarea directă

Biroul Avocatului Statului și Agenția pentru Servicii Judiciare.

Articolul 22 – neprezentarea pârâtului la înfățișare

Acest lucru nu este posibil, deoarece este obligatoriu să se facă dovada faptului că s-a efectuat notificarea sau comunicarea. Cu toate acestea, în cazul în care s-a pronunțat o hotărâre împotriva unei persoane care nu a fost citată în mod corespunzător în prealabil, respectiva persoană poate, în termen de trei luni de la data la care i s-a adus la cunoștință hotărârea, să solicite rejudecarea cauzei.

Articolul 29 – relația cu acordurile sau înțelegerile dintre statele membre

Nu este cazul.

Articolul 33 alineatul (2) – notificare privind exploatarea înainte de termen a sistemului informatic descentralizat

Nu este cazul.

Ultima actualizare: 12/07/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.