Notificarea sau comunicarea actelor (reformare)

Suedia

Conținut furnizat de
Suedia

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Suedia

Comunicarea actelor


*mențiuni obligatorii

Articolul 3 alineatul (1) – agenții de transmitere

Instanțe, autorități de executare și alte autorități suedeze care notifică și comunică acte judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială.

Articolul 3 alineatul (2) – agenții de primire

Consiliul de administrație al regiunii Stockholm (Länsstyrelsen i Stockholms län)

Articolul 3 alineatul (4) litera (c) - mijloacele de primire a actelor

Nu este cazul.

Articolul 3 alineatul (4) litera (d) - limbile care pot fi utilizate pentru completarea formularului prevăzut în anexa I

Formularul-tip poate fi completat în suedeză sau în engleză.

Articolul 4 – organismul central

Consiliul de administrație al regiunii Stockholm.

Articolul 7 – asistență în cazul cererilor privind adresa

Articolul 7 alineatul (1) litera (c)

În cazul în care nu se cunoaște adresa unei persoane căreia trebuie să i se notifice sau comunice un document judiciar sau extrajudiciar, Agenția Fiscală Suedeză (Skatteverket) va oferi asistență prin furnizarea adreselor persoanelor fizice, iar Oficiul Registrului Comerțului din Suedia (Bolagsverket) prin furnizarea adreselor societăților comerciale. Nu există o procedură oficială specifică pentru obținerea accesului la aceste informații.

Se pot solicita informații de la Agenția Fiscală Suedeză la numărul de telefon +46 771-567567 sau făcând click pe următorul link: Puneți o întrebare sau transmiteți un răspuns | Agenția Fiscală Suedeză. Linkul vă direcționează către un formular online prin intermediul căruia puteți solicita o adresă. De asemenea, puteți transmite solicitări la următoarea adresă poștală: Skatteverket, 205 30 Malmö, Suedia. Dacă trimiteți o solicitare prin poștă, puteți utiliza formularul B.

Puteți solicita informații din partea Oficiului Registrului Comerțului din Suedia la numărul de telefon +46 771670670 sau prin e-mail la adresa bolagsverket@bolagsverket.se. De asemenea, puteți transmite solicitări la următoarea adresă poștală: Bolagsverket, 851 81 Sundsvall, Suedia. Dacă trimiteți o solicitare prin poștă, puteți utiliza formularul B.

Articolul 7 alineatul (2) litera (c)

Autoritatea solicitată caută noua adresă a părții destinatare din proprie inițiativă, în cazul în care partea destinatară nu mai locuiește la adresa indicată în citație.

Adresa unei (unor) persoane fizice:

Agenția Fiscală Suedeză (Skatteverket)

http://www.skatteverket.se/

Tel.: +46 771-567567

E-mail: Puneți o întrebare sau transmiteți un răspuns | Agenția Fiscală Suedeză.

Adresa de corespondență: Skatteverket, 205 30 Malmö

Adresa unei (unor) societăți comerciale:

Oficiul Registrului Comerțului din Suedia (Bolagsverket)

Tel.: +46 771 670 670

E-mail: bolagsverket@bolagsverket.se

Adresa de corespondență: Bolagsverket, 832 81 Sundsvall

Site web:  Pagina de pornire – Găsirea informațiilor despre societăți comerciale (bolagsverket.se)

Articolul 8 – transmiterea actelor

Formularul-tip este acceptat atât în suedeză, cât și în engleză.

Articolul 12 – refuzul acceptării unui act

Nu se aplică.

Articolul 13 – data notificării sau a comunicării

Nu se aplică.

Articolul 14 – certificatul de efectuare a notificării sau a comunicării și copia actului notificat sau comunicat

Certificatul de constatare a notificării sau a comunicării este acceptat atât în suedeză, cât și în engleză.

Articolul 15 – cheltuieli de notificare sau comunicare

Nu se aplică.

Articolul 17 – notificarea sau comunicarea prin intermediul agenților diplomatici sau al funcționarilor consulari

Nu se aplică.

Articolul 19 – notificarea sau comunicarea electronică

Nu se aplică.

Articolul 20 – notificarea sau comunicarea directă

Nu se aplică.

Articolul 22 – neprezentarea pârâtului la înfățișare

Nu se aplică.

Articolul 29 – relația cu acordurile sau înțelegerile dintre statele membre

Nu se aplică.

Articolul 33 alineatul (2) – notificare privind exploatarea înainte de termen a sistemului informatic descentralizat

Nu se aplică.

Ultima actualizare: 30/05/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.