Notificarea sau comunicarea actelor (reformare)

Informații oferite de statele membre și formulare online referitoare la Regulamentul nr. 2020/1784

Informații generale

Regulamentul (UE) 2020/1784 al Parlamentului European și al Consiliului privind notificarea sau comunicarea în statele membre a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială (notificarea sau comunicarea actelor) (reformare) vizează îmbunătățirea și accelerarea transmiterii între statele membre a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială în vederea notificării sau a comunicării. Regulamentul a înlocuit Regulamentul (CE) nr. 1393/2007 al Consiliului începând cu 1 iulie 2022.

Cu toate acestea, sistemul informatic descentralizat ca mijloc obligatoriu de comunicare ce trebuie utilizat pentru transmiterea și primirea cererilor, a formularelor și a altor comunicări va putea fi folosit doar începând cu 1 mai 2025 [prima zi a lunii care urmează perioadei de trei ani de la data intrării în vigoare a actului de punere în aplicare menționat la articolul 25 (pentru mai multe detalii, a se vedea articolul 37 din Regulamentul (UE) 2020/1784)].

Regulamentul se aplică în toate statele membre ale Uniunii Europene, inclusiv în Danemarca, care și-a confirmat intenția de a pune în aplicare conținutul regulamentului printr-o declarație bazată pe un acord paralel încheiat cu Comunitatea Europeană.

Regulamentul prevede diferite modalități de transmitere și de notificare sau comunicare a actelor: transmiterea prin intermediul agențiilor de transmitere și de primire, transmiterea prin canale consulare sau diplomatice, notificarea sau comunicarea prin intermediul serviciilor poștale, notificarea sau comunicarea electronică și notificarea sau comunicarea directă.

Agențiile de transmitere au competența să transmită actele judiciare sau extrajudiciare ce urmează să fie notificate sau comunicate într-un alt stat membru. Agențiile de primire au competența să primească actele judiciare sau extrajudiciare provenind din alt stat membru. Organismul central este însărcinat să furnizeze informații agențiilor de transmitere și să identifice soluții pentru orice dificultăți care pot să apară cu ocazia transmiterii actelor în scopul notificării sau al comunicării.

Regulamentul prevede 12 formulare.

Portalul european e-Justiție vă oferă informații despre aplicarea regulamentului și un instrument, ușor de utilizat, pentru completarea formularelor.

Pentru informații detaliate de la nivel național, selectați drapelul țării care vă interesează.

Linkuri utile

Regulamentul (CE) nr. 1393/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind notificarea sau comunicarea în statele membre a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială („notificarea sau comunicarea actelor”) și abrogarea Regulamentului (CE) nr. 1348/2000 al Consiliului

Acord între Comunitatea Europeană și Regatul Danemarcei privind notificarea și comunicarea actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă și comercială

Convenția de la Haga din 15 noiembrie 1965 privind notificarea și comunicarea în străinătate a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială


GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Comunicarea actelor


*mențiuni obligatorii
Ultima actualizare: 22/04/2024

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.