Vročanje pisanj (prenovitev)

Ciper

Vsebino zagotavlja
Ciper

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Ciper

Vročanje dokumentov


*obvezen vnos

Člen 3(1) – organi za pošiljanje

Pristojni organ Republike Ciper za pošiljanje sodnih in izvensodnih pisanj za vročitev v drugi državi članici (organ za pošiljanje) je ministrstvo za pravosodje in javni red.

Člen 3(2) – organi za sprejem

Pristojni organ Republike Ciper za sprejem sodnih in izvensodnih pisanj iz drugih držav članic (organ za sprejem) je ministrstvo za pravosodje in javni red, ki ima krajevno prostojnost na celotnem Cipru.

Člen 3(4)(c) – razpoložljivi načini sprejemanja pisanj

V primeru tehničnih težav ali motenj v sistemu iz člena 5 Uredbe ali v izjemnih okoliščinah se lahko dokumenti pošljejo po elektronski pošti.

Člen 3(4)(d) – jeziki, v katerih se lahko izpolni standardni obrazec iz Priloge I

Obrazci iz Priloge I se lahko izpolnijo v grščini ali angleščini.

Člen 4 – Osrednji organ

Osrednji organ Republike Ciper je ministrstvo za pravosodje in javni red, ki ima krajevno prostojnost v celotni državi. Naslov osrednjega organa je:

Leoforos Athalassas 125,

1461 Nikozija

http://www.mjpo.gov.cy/

Člen 7 – Pomoč pri poizvedbah o naslovu

Za poizvedbe v zvezi z naslovi Ciper zagotavlja pomoč iz člena 7(1)(a) Uredbe, tj. navede imenovane organe, na katere lahko organi za pošiljanje naslovijo prošnje za ugotovitev naslova osebe, ki ji je treba vročiti pisanje.

Navedeni organ za pošiljanje je ministrstvo za pravosodje in javni red kot osrednji organ, ki v primeru poizvedb v zvezi z naslovi stopi v stik z imenovanimi organi.

Naslov osrednjega organa je:

Leoforos Athalassas 125,

1461 Nikozija

http://www.mjpo.gov.cy/

Organi ne vlagajo zaprosil za informacije o naslovih pri podatkovnih zbirkah na lastno pobudo v skladu s členom 7(2)(c) Uredbe.

Člen 8 – Pošiljanje pisanj

Obrazec A Priloge I se lahko izpolni v grščini ali angleščini.

Člen 12 – Zavrnitev sprejema pisanja

Ni relevantno. Obrazec L iz Priloge I ni preveden v jezik tretje države.

Člen 13 – Dan vročitve

Ciprska zakonodaja ne določa roka za vročitev. Kadar pa se pisanja vročajo v okviru postopka, ki teče pred sodiščem, lahko rok vročitve določi sodišče.

Člen 14 – Potrdilo o vročanju in izvod vročenega pisanja

Obrazec K Priloge I se lahko izpolni v grščini ali angleščini.

Člen 15 – Stroški vročanja

21,00 EUR za vsako zaprosilo za vročitev pisanja.

Takso je treba plačati z bančnim nakazilom na naslednji bančni račun:

Račun: 6001017 – Ministrstvo za pravosodje in javni red

ΙΒΑΝ: CΥ21 0010 0001 0000 0000 0600 1017

SWIFT: CΒCΥCΥ2Ν

Ta postopek je treba upoštevati pri vseh zahtevkih za vročitev pisanja. Zaprosila, ki jim ni priloženo ustrezno bančno potrdilo o plačilu zakonsko predpisane takse, se ne obravnavajo.

Člen 17 – Vročanje prek diplomatskih predstavnikov ali konzularnih funkcionarjev

Republika Ciper nasprotuje vročanju sodnih pisanj v skladu s členom 17(1) na svojem ozemlju, razen če se morajo pisanja vročiti državljanom države članice, iz katere izvirajo.

Člen 19 – Elektronsko vročanje

Bo določeno v kratkem.

Člen 20 – Neposredno vročanje

Tako vročitev opravijo zasebni sodni izvršitelji.

Člen 22 – Primeri, ko se toženec ne spusti v postopek

Bo določeno v kratkem.

Člen 29 – Razmerje do sporazumov ali dogovorov med državami članicami

Ciper je pogodbenica Haaške konvencije o vročitvi sodnih in zunajsodnih listin v civilnih ali gospodarskih zadevah v tujini z dne 15. novembra 1965.

Sporazumov ali dogovorov v skladu s členom 29(2) Uredbe ne namerava sklepati.

Člen 33(2) – obvestilo o zgodnji uporabi decentraliziranega sistema IT

Ciper decentraliziranega sistema IT ne namerava uporabljati prej, kot se zahteva.

Zadnja posodobitev: 12/07/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.