Vročanje pisanj (prenovitev)

Finska

Vsebino zagotavlja
Finska

Člen 3(1) – organi za pošiljanje

Organi za pošiljanje so okrožna sodišča (käräjäoikeudet), trgovsko sodišče (markkinaoikeus), pritožbena sodišča (hovioikeudet), vrhovno sodišče (korkein oikeus), nacionalni izvršilni organ (ulosottolaitos) in ministrstvo za pravosodje (oikeusministeriö).

Člen 3(2) – organi za sprejem

Organi za sprejem so okrožna sodišča.

Kliknite spodnjo povezavo za prikaz vseh pristojnih organov v zvezi s tem členom.
Seznam pristojnih organov

Člen 3(4)(c) – razpoložljivi načini sprejemanja pisanj

Pisanja se lahko pošljejo po pošti, telefaksu ali elektronski pošti.

Člen 3(4)(d) – jeziki, v katerih se lahko izpolni standardni obrazec iz Priloge I

Finščina, švedščina in angleščina.

Člen 4 – Osrednji organ

Osrednji organ je ministrstvo za pravosodje.

Oikeusministeriö

PL 25

FIN-00023 Valtioneuvosto

Telefon: +358 9 16 06 76 28

Telefaks: +358 9 16 06 75 24

E-pošta: central.authority.om@gov.fi

Pisanja se lahko pošljejo po pošti, telefaksu ali elektronski pošti.

Jeziki: finščina, švedščina, angleščina.

Člen 7 – Pomoč pri poizvedbah o naslovu

Člen 7(1)(c): na Finskem se lahko zahtevek za iskanje naslova osebe, ki ji je treba vročiti pisanje, vloži pri agenciji za digitalne storitve in storitve za državljane (Digi- ja väestötietovirasto). Izvlečki iz finskega informacijskega sistema o prebivalstvu se lahko naročijo pri agenciji za digitalne storitve in storitve za državljane za odobrene namene. Za izvleček je treba plačati pristojbino.

Več podrobnosti o tem, kako naročiti izvlečke, informacije o pristojbinah in kontaktni podatki agencije za digitalne storitve in storitve za državljane:

v finščini: https://dvv.fi/muut-todistukset

v švedščini: https://dvv.fi/sv/ovriga-intyg

v angleščini: https://dvv.fi/en/other-certificates

Člen 7(2)(c): Na Finskem imajo sodni izvršitelji okrožnih sodišč dostop do informacijskega sistema o prebivalstvu, v katerem lahko preverijo naslov, če naslov iz zahtevka za vročitev ni točen.

Člen 8 – Pošiljanje pisanj

Obrazec zahtevka se lahko izpolni v finščini, švedščini ali angleščini.

Člen 12 – Zavrnitev sprejema pisanja

-

Člen 13 – Dan vročitve

-

Člen 14 – Potrdilo o vročanju in izvod vročenega pisanja

Obrazec potrdila se lahko izpolni v finščini, švedščini ali angleščini.

Člen 15 – Stroški vročanja

Tujim organom za pošiljanje se za vročanje pisanj ne zaračuna pristojbina.

Člen 17 – Vročanje prek diplomatskih predstavnikov ali konzularnih funkcionarjev

Finska ne nasprotuje takemu vročanju.

Člen 19 – Elektronsko vročanje

Ni relevantno.

Člen 20 – Neposredno vročanje

Finska ne nasprotuje takemu vročanju. Pristojni so sodni izvršitelji okrožnih sodišč.

Člen 22 – Primeri, ko se toženec ne spusti v postopek

Finska ne uporablja sporočil iz člena 22(2) ali (4).

Člen 29 – Razmerje do sporazumov ali dogovorov med državami članicami

Nordijska konvencija z dne 26. aprila 1974 o medsebojni pravni pomoči pri vročanju pisanj in pridobivanju dokazov.

Člen 33(2) – obvestilo o zgodnji uporabi decentraliziranega sistema IT

-
Zadnja posodobitev: 28/05/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.