Vročanje pisanj (prenovitev)

Grčija

Vsebino zagotavlja
Grčija

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Grčija

Vročanje dokumentov


*obvezen vnos

Člen 3(1) – organi za pošiljanje

Imenovani pristojni organi za pošiljanje sodnih ali izvensodnih pisanj, ki se vročajo v drugi državi članici (v nadaljnjem besedilu: organi za pošiljanje) so tožilstva pri (a) vrhovnem sodišču, (b) pritožbenih sodiščih in (c) prvostopenjskih sodiščih.

Člen 3(2) – organi za sprejem

Imenovani pristojni organi za sprejem sodnih in izvensodnih pisanj iz druge države članice (v nadaljnjem besedilu: organi za sprejem) so lokalna tožilstva pri prvostopenjskih sodiščih.

Člen 3(4)(c) – razpoložljivi načini sprejemanja pisanj

Razpoložljivi načini sprejemanja pisanj: po pošti.

Člen 3(4)(d) – jeziki, v katerih se lahko izpolni standardni obrazec iz Priloge I

Poleg grščine se obrazec iz Priloge I lahko izpolni tudi v angleščini ali francoščini.

Člen 4 – Osrednji organ

Osrednji organ je ministrstvo za pravosodje, oddelek za mednarodno zasebno pravo (poštni naslov: Leoforos Mesogeion 96, poštna številka 11527, kontakt: Georgios Kouvelas, tel. +30 2131307529, +30 2131307480, e-naslov: civilunit@justice.gov.gr, gkouvelas@justice.gov.gr, xpappa@justice.gov.gr.

Člen 7 – Pomoč pri poizvedbah o naslovu

V skladu s členom 7 Grčija zagotavlja pomoč iz člena 7(1)(a) za ugotovitev naslova osebe, ki ji je treba vročiti sodno ali izvensodno pisanje.

Državna tožilstva pri prvostopenjskih sodiščih v Atenah, Solunu, Pireju in Halkidi so imenovani organi, na katere lahko organi za pošiljanje iz drugih držav članic naslovijo prošnje za ugotovitev naslova osebe, ki ji je treba vročiti sodno ali izvensodno pisanje. Naslov se potrdi z uporabo podatkovnih zbirk, do katerih imajo navedena državna tožilstva pravico dostopati.

Kontaktni podatki imenovanih organov so naslednji:

Državno tožilstvo pri prvostopenjskem sodišču v Atenah (Eisangelía Protodikón Athinón)

Former Evelpidon School, Evelpidon St., building 16, 10167 Atene

E-naslov: diksyn@eispa.gr

Državno tožilstvo pri prvostopenjskem sodišču v Solunu (Eisangelía Protodikón Thessaloníkis)

26is Oktovriou 3, 54626 Solun

E-naslov: judco.ppoth@n3.syzefxis.gov.gr

Državno tožilstvo pri prvostopenjskem sodišču v Pireju (Eisangelía Protodikón Peiraiá)

Skouze 3-5 & Filonos, 18535 Pirej

E-naslov: dioikitiko@eispp.gr

Državno tožilstvo pri prvostopenjskem sodišču v Halkidi (Eisangelía Protodikón Chalkídas)

Eleftheriou Venizelou 7, 34100 Halkida

E-naslov: eisaggeliaprot_xalk@yahoo.gr

V skladu s členom 7(2)(c) Grčija izjavlja, da organi zaprošene države članice pri službah s podatkovnimi zbirkami na lastno pobudo vlagajo zaprosila za informacije o naslovih fizičnih ali pravnih oseb, kadar naslov, naveden v zaprosilu za vročanje, ni točen.

Za državna tožilstva pri prvostopenjskih sodiščih v navedenih štirih največjih mestih je načrtovano, da bodo imela do konca aprila 2024 digitalni dostop do podatkovnih zbirk za pridobitev informacij o naslovih. Za preostalo (geografsko omejeno) ozemlje Grčije proces digitalizacije še poteka, datum začetka delovanja pa bo objavljen v ustreznem času.

Člen 8 – Pošiljanje pisanj

Obrazec A iz Priloge I je mogoče izpolniti v grščini, angleščini ali francoščini.

Člen 12 – Zavrnitev sprejema pisanja

Ni relevantno za Grčijo, saj Grčija ne prevaja obrazca L iz Priloge I v jezik tretje države.

Člen 13 – Dan vročitve

V zadevah, ki se vodijo na podlagi rednega postopka, je treba vročitev opraviti v 60 (šestdesetih) koledarskih dneh po vložitvi tožbe.

Člen 14 – Potrdilo o vročanju in izvod vročenega pisanja

Obrazec K iz Priloge I je mogoče izpolniti v grščini, angleščini ali francoščini.

Člen 15 – Stroški vročanja

Stroški vročanja so fiksni in znašajo 50 EUR. Navedena taksa se plača z bančnim nakazilom na ministrstvo za pravosodje Helenske republike, oddelek za preglednost in človekove pravice, in sicer na naslednji bančni račun: grška centralna banka, št. bančnega računa: 23/2341147896, ΙΒΑΝ: GR9101000230000002341147896, koda swift: BNGRGRAA.

Pri vseh zaprosilih za vročanje je treba uporabiti navedeno metodo. Zaprosila, ki jim ne bo priloženo zahtevano bančno potrdilo o plačilu, bodo vrnjena neobravnavana.

Člen 17 – Vročanje prek diplomatskih predstavnikov ali konzularnih funkcionarjev

Grčija nasprotuje vročanju sodnih pisanj neposredno prek diplomatskih predstavnikov ali konzularnih funkcionarjev na svojem ozemlju, razen če se pisanje vroča državljanom države članice, iz katere pisanje izvira.

Člen 19 – Elektronsko vročanje

Grčija trenutno ne namerava Komisiji sporočiti dodatnih pogojev, pod katerimi bo sprejemala elektronske vročitve, kot je navedeno v odstavku 1(b).

Člen 20 – Neposredno vročanje

Grčija ne nasprotuje možnosti, navedeni v tem členu, da se sodna pisanja vročajo neposredno prek sodnih uradnikov.

Člen 22 – Primeri, ko se toženec ne spusti v postopek

Vloga za vrnitev v prejšnje stanje, kot je navedeno v odstavku 4, se lahko vloži v dveh letih od datuma sodbe.

Člen 29 – Razmerje do sporazumov ali dogovorov med državami članicami

Ta uredba ima prednost pred drugimi določbami iz naslednjih dvostranskih konvencij, katerih pogodbenica je Helenska republika:

– Konvencija med Grčijo in Nemčijo z dne 11. maja 1938 o medsebojni pravni pomoči v zadevah s področja civilnega in gospodarskega prava (nujni zakon 1432/1938, vladni uradni list, serija I, št. 399/1938);

– Konvencija med Grčijo in Jugoslavijo z dne 18. junija 1959 o medsebojnih pravnih razmerjih, ratificirana z zakonsko uredbo 4009/1959 (vladni uradni list, serija I, št. 238, 5.11.1959);

– Konvencija med Kraljevino Grčijo in Republiko Avstrijo o medsebojni pravni pomoči na področju civilnega in gospodarskega prava, podpisana v Atenah dne 6. decembra 1965 (zakonska uredba 137/1969, vladni uradni list, serija I, št. 45/1969);

– Konvencija med Socialistično republiko Romunijo in Helensko republiko o pravni pomoči v civilnih in gospodarskih zadevah, podpisana v Bukarešti dne 19. oktobra 1972 (zakonska uredba 429/1974, vladni uradni list, serija I, št. 178/1974);

– Konvencija med Ljudsko republiko Bolgarijo in Helensko republiko o pravni pomoči v civilnih in gospodarskih zadevah, podpisana v Atenah dne 10. aprila 1976 (zakon 841/1978, vladni uradni list, serija I, št. 228/1978);

– Konvencija med Ljudsko republiko Madžarsko in Helensko republiko o pravni pomoči v civilnih in gospodarskih zadevah, podpisana v Budimpešti dne 8. oktobra 1979 (zakon 1149/1981, vladni uradni list, serija I, št. 117/1981);

– Konvencija med Ljudsko republiko Poljsko in Helensko republiko o pravni pomoči v civilnih in gospodarskih zadevah, podpisana v Atenah dne 24. oktobra 1979 (zakon 1184/1981, vladni uradni list, serija I, št. 198/1981);

– Konvencija med Helensko republiko in Češkoslovaško socialistično republiko o pravni pomoči v civilnih in gospodarskih zadevah, podpisana v Atenah dne 22. oktobra 1980, ki še vedno velja med Češko, Slovaško in Grčijo (zakon 1323/1983, vladni uradni list, serija I, št. 8/1983);

– Konvencija med Republiko Ciper in Helensko republiko o pravnem sodelovanju v zadevah s področja civilnega, družinskega, gospodarskega in kazenskega prava, podpisana v Nikoziji dne 5. marca 1984 (zakon 1548/1985, vladni uradni list, serija I, št. 95/1985).

Člen 33(2) – obvestilo o zgodnji uporabi decentraliziranega sistema IT

Grčija ne namerava vzpostaviti decentraliziranega sistema pred rokom, določenim v tej uredbi.

Zadnja posodobitev: 14/05/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.