Vročanje pisanj (prenovitev)

Irska

Vsebino zagotavlja
Irska

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Irska

Vročanje dokumentov


*obvezen vnos

Člen 3(1) – organi za pošiljanje

Od 15. aprila 2019 je organ za pošiljanje na Irskem Court Office, Castlebar, County Mayo.

Service of EU documents,
Courts Service Centralised Office,
Court Office,
The Courthouse,
Castlebar,
Co. Mayo

F23 YA99

E-naslov: serviceofeudocuments@courts.ie

Vsa vprašanja v zvezi z zahtevki za vročitev, vloženimi pred 15. aprilom 2019, je treba poslati uradu, ki je zahtevek poslal. Seznam uradov je na voljo na povezavi:

https://www.courts.ie/court-offices-jurisdiction#CC

Člen 3(2) – organi za sprejem

Od 15. aprila 2019 je organ za sprejem na Irskem Court Office, Castlebar, County Mayo. F23 YA99

Service of EU documents,
Courts Service Centralised Office,
Court Office,
The Courthouse,
Castlebar,
Co. Mayo

E-naslov: serviceofeudocuments@courts.ie.

Vsa vprašanja v zvezi z zahtevki za vročitev, vloženimi pred 15. aprilom 2019, je treba poslati uradu, ki mu je bil zahtevek poslan. Povezava na vse urade:

https://www.courts.ie/court-offices-jurisdiction#CC

Člen 3(4)(c) – razpoložljivi načini sprejemanja pisanj

Razpoložljivi načini sprejemanja pisanj: pisanja se lahko pošljejo po pošti ali po ponudniku storitev, kot je ponudnik storitev hitre dostave.

Komunikacija za upravne namene lahko poteka tudi po elektronski pošti.

Člen 3(4)(d) – jeziki, v katerih se lahko izpolni standardni obrazec iz Priloge I

Standardni obrazci se lahko izpolnijo v irščini ali angleščini.

Člen 4 – Osrednji organ

The Master,

The High Court,

Four Courts

Dublin 7

Ireland

Komunikacija z glavnim uradom višjega sodišča lahko poteka v angleščini ali irščini po pošti ali po telefaksu na +353 1 8725669. Mogoča je tudi telefonska komunikacija z glavnim uradom višjega sodišča na +353 1 8886000.

Krajevna pristojnost: nacionalna

Člen 7 – Pomoč pri poizvedbah o naslovu

V skladu z irskim pravnim sistemom pomoč pri iskanju stranke, ki ji je treba vročiti pisanje, ni zagotovljena, saj je pravica in dolžnost stranke, ki želi opraviti vročitev, da izvede postopek, vključno s tem, da poišče naslov druge stranke. Če stranka ne more opraviti vročitve na način, ki ga določa pravo, lahko sodišče odredi nadomestno vročitev, če meni, da je to primerno.

Irska ne uporablja točk (a) in (b) člena 7(1) in sodišča pa ne delujejo po uradni dolžnosti, da bi ugotovila naslov stranke v sodnem postopku.

Za iskanje naslova stranke je lahko koristno naslednje:

Če imate telefonsko številko, ne pa tudi naslova, lahko pridejo prav naslednje povezave:

https://www.phonenumbers.ie/

https://free-lookup.net/ireland

https://whitepages.co.com/ireland/

Companies Registration Office je član Evropskega poslovnega registra (European Business Register) za Irsko. Deluje kot centralni register zakonsko predpisanih javnih informacij v zvezi z gospodarskimi družbami, ki imajo sedež na Irskem, in imen podjetij.

Charities Register, tj. irski nacionalni regulativni organ za dobrodelne organizacije, je na voljo na spletni strani https://www.charitiesregulator.ie/en.

General Register Office, tj. centralni register rojstev, mrtvorojenosti, posvojitev, porok, civilnih partnerstev in smrti na Irskem, je na voljo na spletni strani https://www.gov.ie/en/campaigns/af7893-general-register-office/.

Nekatere družbe, med drugim https://www.myvehicle.ie/ in https://www.theaa.ie/car-history-check/, vam lahko posredujejo naslov, če imate registrsko številko vozila – storitev je plačljiva.

Številni svoj naslov, telefonsko številko ali informacije o delodajalcu objavijo na družabnih medijih.

Obstajajo številne spletne storitve, ki pomagajo najti osebo za majhno plačilo.

Naslov oziroma novi naslov vam lahko posreduje poštni urad.

Lahko najamete zasebnega preiskovalca ali sodnega izvršitelja.

Člen 8 – Pošiljanje pisanj

Jih ni.

Člen 12 – Zavrnitev sprejema pisanja

Jih ni.

Člen 13 – Dan vročitve

Določbe tega odstavka se v irskem pravu ne uporabljajo.

Člen 14 – Potrdilo o vročanju in izvod vročenega pisanja

Jih ni.

Člen 15 – Stroški vročanja

Če se zahteva osebna vročitev v skladu s členom 11(2), jo bo izvedla pravna agencija, zasebni preiskovalec ali odvetnik, stranki pa se bosta dogovorili o honorarju, ki običajno znaša od 70 EUR do 100 EUR.

Člen 17 – Vročanje prek diplomatskih predstavnikov ali konzularnih funkcionarjev

Irska ne nasprotuje.

Člen 19 – Elektronsko vročanje

Jih ni.

Člen 20 – Neposredno vročanje

Katera koli oseba, ki ima interes v sodnem postopku, lahko opravi vročitev sodnih pisanj neposredno prek pristojnih uradnikov zaprošene države članice. Na Irskem ti vključujejo odvetnike in sodne izvršitelje.

Člen 22 – Primeri, ko se toženec ne spusti v postopek

Ne glede na določbe odstavka 1 lahko sodišče na Irskem izreče sodbo tudi, če ni bilo prejeto potrdilo o vročitvi oziroma dostavi, če so izpolnjeni vsi pogoji iz odstavka 2.

Kar zadeva člen 22(4), se mora sodišče prepričati, da je bil predlog za vrnitev v prejšnje stanje vložen v razumnem roku po tem, ko je bil toženec seznanjen s sodbo.

Člen 29 – Razmerje do sporazumov ali dogovorov med državami članicami

Jih ni.

Člen 33(2) – obvestilo o zgodnji uporabi decentraliziranega sistema IT

n. r.

Zadnja posodobitev: 13/06/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.