Vročanje pisanj (prenovitev)

Italija

Vsebino zagotavlja
Italija

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Italija

Vročanje dokumentov


*obvezen vnos

Člen 3(1) – organi za pošiljanje

Uradi NEP (Uffici Notifiche Esecuzione Protesti, UNEP) pri pritožbenih sodiščih (corti d’appello) in sodiščih (tribunali), pri katerih je bila vložena tožba.

Člen 3(2) – organi za sprejem

UNEP presso la Corte di appello di Roma

V.le Giulio Cesare 52, 00192 Roma

Telefon: +39 06328367058-7059

E-naslov: attiesteri.unep.ca.roma@giustizia.it

Certificirana e-pošta: attiesteri.unep.roma@giustiziacert.it

Člen 3(4)(c) – razpoložljivi načini sprejemanja pisanj

Pošta ali e-pošta.

Člen 3(4)(d) – jeziki, v katerih se lahko izpolni standardni obrazec iz Priloge I

Angleščina in francoščina.

Člen 4 – Osrednji organ

UNEP presso la Corte di appello di Roma

V.le Giulio Cesare 52, 00192 Roma

Telefon: +39 06328367058-7059

E-pošta: attiesteri.unep.ca.roma@giustizia.it

Certificirana e-pošta: attiesteri.unep.roma@giustiziacert.it

Člen 7 – Pomoč pri poizvedbah o naslovu

Italija za namene člena 7(1) zagotavlja pomoč z imenovanjem UNEP pri pritožbenem sodišču v Rimu za organ, na katerega lahko organi za pošiljanje naslovijo zahtevke za naslov osebe, ki ji je treba vročiti pisanje.

V.le Giulio Cesare 52, 00192 Roma

Telefon: +39 06328367058-7059

E-pošta: attiesteri.unep.ca.roma@giustizia.it

Certificirana e-pošta: attiesteri.unep.roma@giustiziacert.it

V primerih, ko naslov, naveden v zahtevku za vročitev, ni točen, UNEP registrom stalnega prebivališča in drugim podatkovnim zbirkam ne predloži zahtevkov za informacije o naslovih na lastno pobudo.

Člen 8 – Pošiljanje pisanj

Angleščina in francoščina.

Člen 12 – Zavrnitev sprejema pisanja

Ni informacij.

Člen 13 – Dan vročitve

Ni odstopanja.

Člen 14 – Potrdilo o vročanju in izvod vročenega pisanja

Angleščina in francoščina.

Člen 15 – Stroški vročanja

Za vročanje pisanj iz tujine se trenutno ne zaračunavajo pristojbine, razen tistih, ki so določene za pisanja, vročena na zahtevo stranke v Italiji.

Člen 17 – Vročanje prek diplomatskih predstavnikov ali konzularnih funkcionarjev

Italija nasprotuje neposrednemu vročanju sodnih pisanj prek diplomatskih predstavnikov ali konzularnih funkcionarjev osebam, ki prebivajo v drugi državi članici, razen če je treba pisanje vročiti italijanskemu državljanu, ki prebiva v drugi državi članici.

Italija nasprotuje vročanju sodnih pisanj prek diplomatskih predstavnikov ali konzularnih funkcionarjev države članice osebam, ki prebivajo v Italiji, razen če je treba pisanje vročiti državljanu zadevne države članice.

Člen 19 – Elektronsko vročanje

Ni informacij.

Člen 20 – Neposredno vročanje

Javni uslužbenci.

Člen 22 – Primeri, ko se toženec ne spusti v postopek

Italija ne izdaja sporočil iz člena 22.

Člen 29 – Razmerje do sporazumov ali dogovorov med državami članicami

Ni sporazumov ali dogovorov, ki bi jih bilo treba sporočiti v skladu s členom 29.

Člen 33(2) – obvestilo o zgodnji uporabi decentraliziranega sistema IT

Italija ne namerava predložiti sporočila iz člena 33.

Zadnja posodobitev: 28/12/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.