Vročanje pisanj (prenovitev)

Litva

Vsebino zagotavlja
Litva

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Litva

Vročanje dokumentov


*obvezen vnos

Člen 3(1) – organi za pošiljanje

Vsa redna sodišča Republike Litve, ki obravnavajo civilne in gospodarske zadeve, so v skladu z Uredbo pristojna za pošiljanje dokumentov tuji državi.

https://www.teismai.lt/lt/visuomenei-ir-ziniasklaidai/teismai-ir-teisejai/teismu-kontaktai/1700

Člen 3(2) – organi za sprejem

Organ, imenovan za sprejem zaprosil iz drugih držav članic za vročitev pisanj v skladu s členom 3(2) Uredbe, je litovska zbornica sodnih izvršiteljev.

Kontaktni podatki litovske zbornice sodnih izvršiteljev:

Naslov: Konstitucijos pr. 15, LT-09319 Vilnius, Lietuva

Telefon: +370 5 2750067, +370 5 2750068
E-naslov: info@antstoliurumai.lt

Člen 3(4)(c) – razpoložljivi načini sprejemanja pisanj

Če pošiljanje ni mogoče zaradi motenj v decentraliziranem sistemu IT ali izjemnih okoliščin, lahko organ za sprejem pisanja sprejme po pošti.

Člen 3(4)(d) – jeziki, v katerih se lahko izpolni standardni obrazec iz Priloge I

Republika Litva sprejema obrazce, izpolnjene v litovščini ali angleščini.

Člen 4 – Osrednji organ

Osrednji organ za opravljanje nalog iz člena 4 Uredbe je ministrstvo za pravosodje Republike Litve.

Kontaktni podatki ministrstva za pravosodje Republike Litve:

Naslov: Gedimino pr. 30, LT-01104 Vilnius, Lietuva

Telefon: + 370 600 38 904

E-naslov: rastine@tm.lt

Člen 7 – Pomoč pri poizvedbah o naslovu

Imenovani organ iz člena 7(1)(a) Uredbe, na katerega lahko organi za pošiljanje iz drugih držav članic naslovijo prošnje za ugotovitev naslova osebe, ki ji je treba vročiti pisanje, je litovska zbornica sodnih izvršiteljev.

Kontaktni podatki litovske zbornice sodnih izvršiteljev:

Naslov: Konstitucijos pr. 15, LT-09319 Vilnius, Lietuva

Telefon: +370 5 2750067, +370 5 2750068
E-naslov: info@antstoliurumai.lt

Člen 8 – Pošiljanje pisanj

Republika Litva sprejema obrazce, izpolnjene v litovščini ali angleščini.

Člen 12 – Zavrnitev sprejema pisanja

-

Člen 13 – Dan vročitve

Litovska zakonodaja ne določa posebnih rokov za vročanje pisanj.

Člen 14 – Potrdilo o vročanju in izvod vročenega pisanja

Jezika, ki ju Republika Litva sprejema v skladu s členom 14(2) Uredbe, sta litovščina in angleščina.

Člen 15 – Stroški vročanja

Enotna fiksna taksa znaša 110 EUR.

Plačati jo je treba na račun organa za sprejem, tj. litovske zbornice sodnih izvršiteljev.

Litovska zbornica sodnih izvršiteljev

Naslov: Konstitucijos pr. 15, Vilnius LT-09319, Lietuva

Banka: Luminor Bank AB, bančna koda: 40100, SWIFT kod: AGBLLT2X, številka računa: LT92 4010 0424 0031 5815, matična številka: 126198978.

Člen 17 – Vročanje prek diplomatskih predstavnikov ali konzularnih funkcionarjev

-

Člen 19 – Elektronsko vročanje

Ni relevantno.

Člen 20 – Neposredno vročanje

Neposredno vročanje sodnih pisanj v skladu s členom 20 Uredbe v Republiki Litvi ni dovoljeno.

Člen 22 – Primeri, ko se toženec ne spusti v postopek

Sodišča Republika Litve lahko izrečejo sodbo, čeprav niso prejela potrdila o vročitvi oziroma o dostavi pisanja o začetku postopka ali enakovrednega pisanja, če so izpolnjeni, če so izpolnjeni pogoji iz člena 22(2) Uredbe. V primerih iz člena 22(4) Uredbe (razen v primeru iz člena 22(5)) ima toženec pravico, da vloži prošnjo za podaljšanje zamujenega roka za vložitev pritožbe. Prošnja za podaljšanje zamujenega roka za vložitev pritožbe se ne obravnava, če je od datuma sodbe preteklo več kot eno leto.

Člen 29 – Razmerje do sporazumov ali dogovorov med državami članicami

Litva nima sklenjenih sporazumov ali dogovorov z drugimi državami članicami v skladu s členom 29(2) Uredbe za pospešitev ali nadaljnjo poenostavitev pošiljanja pisanj, niti nima osnutkov takih sporazumov ali dogovorov, ki bi jih nameravala sprejeti.

Člen 33(2) – obvestilo o zgodnji uporabi decentraliziranega sistema IT

-
Zadnja posodobitev: 17/01/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.