Vročanje pisanj (prenovitev)

Malta

Vsebino zagotavlja
Malta

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Malta

Vročanje dokumentov


*obvezen vnos

Člen 3(1) – organi za pošiljanje

Državno pravobranilstvo
Naslov: 16, Casa Scaglia, Triq Mikiel Anton Vassalli, Valletta, VLT1311
Telefon: +356 22265000
E-pošta: info@stateadvocate.mt

Člen 3(2) – organi za sprejem

Državno pravobranilstvo
Naslov: 16, Casa Scaglia, Triq Mikiel Anton Vassalli, Valletta, VLT1311
Telefon: +356 22265000
E-pošta: info@stateadvocate.mt

Člen 3(4)(c) – razpoložljivi načini sprejemanja pisanj

S priporočeno pošto. Izvirnike dokumentov je treba skupaj s Prilogo 1 in bančnim potrdilom poslati po pošti. Kopije se lahko pošljejo vnaprej po elektronski pošti.

Člen 3(4)(d) – jeziki, v katerih se lahko izpolni standardni obrazec iz Priloge I

Malteščina in angleščina.

Člen 4 – Osrednji organ

Državno pravobranilstvo
Naslov: 16, Casa Scaglia, Triq Mikiel Anton Vassalli, Valletta, VLT1311
Telefon: +356 22265000
E-pošta: info@stateadvocate.mt

Geografski območji pristojnosti: Malta in Gozo

Člen 7 – Pomoč pri poizvedbah o naslovu

Člen 7(1)(c) – Uradni sedež pravne osebe je na voljo na spletni strani malteškega registra gospodarskih družb:

https://registry.mbr.mt/ROC/companySearch.do?action=companyDetails&_=1576703936233

Spletni sistem omogoča dostop do registra vsem fizičnim osebam, ki želijo pridobiti informacije o podjetjih, fundacijah in združenjih. V registru so tudi informacije, ki so brezplačne in namenjene splošni uporabi (javne informacije). To vključuje imena in registrske številke podjetij, njihov uradni sedež, datum ustanovitve itd. Vsaka oseba lahko išče podjetja po registrskih številkah, imenih ali delih imena.

Za naslove fizičnih oseb lahko tuji organ za pošiljanje pošlje zaprosilo malteškemu organu za sprejem, da ugotovi naslov za namene vročanja, in sicer prek naslednjega elektronskega naslova: info@stateadvocate.mt.
Zaprosila morajo vključevati osebno identifikacijsko številko ter ime in priimek osebe, ki ji je treba vročiti pisanje.

Malteški organ za sprejem niti ne vlaga zaprosil za informacije o naslovih niti ne zagotavlja take pomoči na lastno pobudo.

Člen 8 – Pošiljanje pisanj

Malteščina in angleščina.

Člen 12 – Zavrnitev sprejema pisanja

Obvestilo iz člena 12(2) Uredbe v zvezi s prevodom obrazca L iz Priloge I v jezik tretje države ne velja za Malto.

Člen 13 – Dan vročitve

Obvestilo iz člena 33(1) – s sklicevanjem na člena 12(5) in 13(2) – ne velja za Malto, saj nacionalna zakonodaja ne določa takega roka.

Člen 14 – Potrdilo o vročanju in izvod vročenega pisanja

Malteščina in angleščina.

Člen 15 – Stroški vročanja

Malteška zakonodaja določa fiksno takso v višini 50 EUR za vsako zaprosilo za vročitev pisanja na Malti. Zaprosilu za vročitev je treba priložiti dokazilo o plačilu. Če zaprosilu za vročitev ni priloženo bančno potrdilo o plačilu, se dokumenti vrnejo pošiljatelju. Takse se plačajo z bančnim nakazilom državnemu pravobranilstvu na naslednji račun:

Ime banke: Bank Ċentrali ta’ Malta

Ime računa: AG Office – Receipt of Service Documents

Številka računa: 40127EUR-CMG5-000-Y

IBAN: MT24MALT011000040127EURCMG5000Y

SWIFT koda: MALTMTMT

Člen 17 – Vročanje prek diplomatskih predstavnikov ali konzularnih funkcionarjev

Malta naspotuje vročanju prek diplomatskih predstavnikov ali konzularnih funkcionarjev.

Člen 19 – Elektronsko vročanje

Ni relevantno.

Člen 20 – Neposredno vročanje

Državno pravobranilstavo in agencija za sodne storitve.

Člen 22 – Primeri, ko se toženec ne spusti v postopek

To ni mogoče, saj se zahteva potrdilo o vročitvi. Če pa se izda sodba zoper osebo, ki ji ni bil predhodno pravilno vročen sodni poziv, lahko ta oseba v treh mesecih po tem, ko je bila obveščena o sodbi, zaprosi za ponovno obravnavo zadeve.

Člen 29 – Razmerje do sporazumov ali dogovorov med državami članicami

Ni relevantno.

Člen 33(2) – obvestilo o zgodnji uporabi decentraliziranega sistema IT

Ni relevantno.

Zadnja posodobitev: 12/07/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.