Vročanje pisanj (prenovitev)

Švedska

Vsebino zagotavlja
Švedska

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Švedska

Vročanje dokumentov


*obvezen vnos

Člen 3(1) – organi za pošiljanje

Sodišča, organi, pristojni za izvršbo, in drugi švedski organi, ki vročajo sodna in izvensodna pisanja v civilnih ali gospodarskih zadevah.

Člen 3(2) – organi za sprejem

Okrajni upravni odbor v Stockholmu.

Člen 3(4)(c) – razpoložljivi načini sprejemanja pisanj

Jih ni.

Člen 3(4)(d) – jeziki, v katerih se lahko izpolni standardni obrazec iz Priloge I

Standardni obrazec se lahko izpolni v švedskem ali angleškem jeziku.

Člen 4 – Osrednji organ

Okrajni upravni odbor v Stockholmu.

Člen 7 – Pomoč pri poizvedbah o naslovu

Člen 7(1)(c)

Če naslov osebe, ki ji je treba vročiti sodno ali izvensodno pisanje, ni znan, švedska davčna uprava (Skatteverket) zagotovi naslove fizičnih oseb, švedski urad za registracijo gospodarskih družb (Bolagsverket) pa naslove gospodarskih družb. Za pridobitev dostopa do teh informacij ni posebnega formalnega postopka.

Švedsko davčno upravo lahko zaprosite za informacije na telefonski številki +46 771 567 567 ali na naslednji povezavi: Vprašanja in odgovori | švedska davčna uprava. Povezava vodi do spletnega obrazca, prek katerega lahko oddate poizvedbo o naslovu. Poizvedbe lahko pošljete tudi po pošti na naslov: Skatteverket, 205 30 Malmö, Sverige. Če pošljete poizvedbo po pošti, lahko uporabite obrazec B.

Švedski urad za registracijo gospodarskih družb lahko zaprosite za informacije na telefonski številki +46 771 670 670 ali po elektronski pošti na naslov bolagsverket@bolagsverket.se. Poizvedbe lahko pošljete tudi po pošti na naslov: Bolagsverket. 851 81 Sundsvall, Sverige. Če pošljete poizvedbo po elektronski ali običajni pošti, lahko uporabite obrazec B.

Člen 7(2)(c)

Zaprošeni organ išče novi naslov prejemnika na lastno pobudo, če prejemnik ni več na naslovu, ki je naveden v sodnem pozivu.

Naslovi fizičnih oseb:

Švedska davčna uprava

http://www.skatteverket.se/

Telefon: +46 771 567 567

E-pošta: Vprašanja in odgovori | švedska davčna uprava.

Naslov: Skatteverket, 205 30 Malmö

Naslov gospodarske družbe:

Švedski urad za registracijo gospodarskih družb

Telefon: +46 771 670 670

E-pošta: bolagsverket@bolagsverket.se

Naslov: Bolagsverket, 832 81 Sundsvall

Spletišče: Začetna stran – Podatki o gospodarskih družbah (bolagsverket.se)

Člen 8 – Pošiljanje pisanj

Standardni obrazec se lahko izpolni v švedskem ali angleškem jeziku.

Člen 12 – Zavrnitev sprejema pisanja

Ni relevantno.

Člen 13 – Dan vročitve

Ni relevantno.

Člen 14 – Potrdilo o vročanju in izvod vročenega pisanja

Potrdilo o vročitvi se lahko izpolni v švedskem ali angleškem jeziku.

Člen 15 – Stroški vročanja

Ni relevantno.

Člen 17 – Vročanje prek diplomatskih predstavnikov ali konzularnih funkcionarjev

Ni relevantno.

Člen 19 – Elektronsko vročanje

Ni relevantno.

Člen 20 – Neposredno vročanje

Švedska policija ali pooblaščena družba za vročanje.

Člen 22 – Primeri, ko se toženec ne spusti v postopek

Ni relevantno.

Člen 29 – Razmerje do sporazumov ali dogovorov med državami članicami

Ni relevantno.

Člen 33(2) – obvestilo o zgodnji uporabi decentraliziranega sistema IT

Ni relevantno.

Zadnja posodobitev: 12/12/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.