Събиране на доказателства (преработен текст)

Кипър

Съдържание, предоставено от
Кипър

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Кипър

Събиране на доказателства


*задължително поле

Член 2, параграф 1 – Органи, които може да бъдат считани за съдилища

В Кипър няма други органи освен съдилищата, които са компетентни, съгласно член 2, параграф 1 от регламента, да събират доказателства по граждански и търговски дела.

Член 3, параграф 2 – Замолени съдилища

Съдилищата, компетентни да събират доказателства съгласно регламента („съдът, получил искането“), са районните съдилища на Кипър, а именно Районен съд Никозия, Районен съд Лимасол, Районен съд Ларнака, Районен съд Фамагуста и Районен съд Пафос. Те са компетентни единствено в рамките на своя район.

Член 4 – Централен орган

Централният орган на Кипър е Министерството на правосъдието и обществения ред с териториална компетентност на цялата територия на страната. Министерството действа и като централен орган за вземане на решения по искания за директно събиране на доказателства. Адресът на централния орган е:

Λεωφόρος Αθαλάσσης 125 (Leoforos Athalassas 125)

1461 Λευκωσία (1461 Nicosia)

http://www.mjpo.gov.cy

Член 6 – Приети езици за попълване на формулярите

Формулярите в приложение I се приемат на гръцки и английски език.

Член 7 – Приети средства за предаване на искания и други съобщения

В случай на технически проблем или неизправност на системата съгласно член 7, параграф 4 от регламента, исканията могат да се изпращат и получават по електронна поща, обикновена поща и факс.

Член 19 – Централен орган или компетентен орган или органи, отговорни за решенията по искания за директно събиране на доказателства

Централният орган, който взема решение по исканията за директно събиране на доказателства, е Министерството на правосъдието и обществения ред, чиято териториална компетентност обхваща цялата република.  Адресът на централния орган е:

Λεωφόρος Αθαλάσσας 125 (Leoforos Athalassas 125)

1461 Λευκωσία (1461 Nicosia)

http://www.mjpo.gov.cy

Член 29 – Споразумения или договорености, по които държавите членки са страни и които отговарят на условията по член 29, параграф 2

Кипър е страна по Хагската конвенция от 1970 г. за събирането на доказателства в чужбина. Кипър не възнамерява да сключва споразумения или договорености съгласно член 29, параграф 2 от регламента.

Член 31, параграф 4 – Уведомление за ранно използване на децентрализираната информационна система

Кипър не възнамерява да използва децентрализираната информационна система по-рано от изискваното.

Последна актуализация: 26/06/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.