Събиране на доказателства (преработен текст)

Унгария

Съдържание, предоставено от
Унгария

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Унгария

Събиране на доказателства


*задължително поле

Член 2, параграф 1 – Органи, които може да бъдат считани за съдилища

Нотариусите (по въпросите на наследяването и процедурите за издаване на заповед за плащане) и органът по настойничество и попечителство (във връзка с процедурите, свързани с родителска отговорност).

Член 3, параграф 2 – Замолени съдилища

Изпълнението на молби за правна помощ във връзка със събирането на доказателства е от компетентността на районния съд (в Будапеща — Централния районен съд на Буда (Budai Központi Kerületi Bíróság), в чийто район

а) е местожителството или обичайното пребиваване в Унгария на лицето, което трябва да бъде изслушано,

б) се намират предметите или лицата, които са съответно предмет на оглед или освидетелстване, или

в) е най-лесно да се извърши събирането на доказателствата, особено когато местожителството или обичайното пребиваване на няколко лица, които трябва да бъдат изслушани, е в района на различни съдилища и/или когато няколко предмета или лица, които са съответно предмет на оглед или освидетелстване, се намират в района на различни съдилища.

Член 4 – Централен орган

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница унгарски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици испанскичешкидатскинемскиестонскигръцкианглийскифренскихърватскииталианскилатвийскилитовскималтийскинидерландскиполскипортугалскирумънскисловашкисловенскифинскишведски вече са преведени.

Централният орган, посочен в член 4, параграф 1, е министърът на правосъдието:

Министерство на правосъдието

Отдел „Международно частно право“ (Nemzetközi Magánjogi Főosztály)

Адрес: Nádor utca 22., 1051 Budapest

Пощенски адрес: Pf. 2., 1357 Budapest

Тел. +36 17955397, 17953188

Факс +36 15503946

Електронна поща: nmfo@im.gov.hu.

Член 6 – Приети езици за попълване на формулярите

Приемат се унгарски, английски и немски език.

Член 7 – Приети средства за предаване на искания и други съобщения

Формулярите могат да се изпращат до съда по пощата, по факс или по електронна поща.

Член 19 – Централен орган или компетентен орган или органи, отговорни за решенията по искания за директно събиране на доказателства

Централният орган, посочен в член 4, параграф 3 и член 19, е министърът на правосъдието:

Министерство на правосъдието

Отдел „Международно частно право“ (Nemzetközi Magánjogi Főosztály)

Адрес: Nádor utca 22., 1051 Budapest

Пощенски адрес: Pf. 2., 1357 Budapest

Тел. +36 17955397, 17953188

Факс +36 15503946

Електронна поща: nmfo@im.gov.hu.

Член 29 – Споразумения или договорености, по които държавите членки са страни и които отговарят на условията по член 29, параграф 2

Унгария няма такива споразумения с други държави членки.

Член 31, параграф 4 – Уведомление за ранно използване на децентрализираната информационна система

Не е приложимо.

Последна актуализация: 02/01/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.