Dokazování (přepracované znění)

Rakousko

Obsah zajišťuje
Rakousko

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Rakousko

Získávání důkazů


*povinný údaj

Ustanovení čl. 2 bodu 1 – Orgány, jež lze považovat za soudy

Upozorňujeme, že výchozí němčina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

V Rakousku nejsou v současné době podle vnitrostátního práva oprávněny provádět dokazování přes hranice podle čl. 2 odst. 1 nařízení žádné jiné orgány než soudy.

Ustanovení čl. 3 odst. 2 – Dožádané soudy

Upozorňujeme, že výchozí němčina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

V Rakousku jsou k vyřizování žádostí o dokazování podle nařízení (EU) 2020/1783 ze dne 25. listopadu 2020 o spolupráci soudů členských států při dokazování v občanských nebo obchodních věcech (dokazování) příslušné okresní soudy (Bezirksgerichte).

Článek 4 – Ústřední orgán

Upozorňujeme, že výchozí němčina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Pro celé Rakousko je ústředním orgánem podle článku 4 nařízení

Spolkové ministerstvo spravedlnosti (Bundesministerium für Justiz)

Museumstrasse 7

1070 Wien

Telefon: (+43-1) 52 1 52 0

Fax: (+43-1) 52 1 52 2727

E-mail: team.z@bmj.gv.at

Článek 6 – Jazyky, které mohou být použity pro vyplňování formulářů

Upozorňujeme, že výchozí němčina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Formuláře lze vyplnit v němčině nebo angličtině.

Článek 7 – Možné prostředky předávání žádostí a dalších sdělení

Upozorňujeme, že výchozí němčina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

I poté, co vstoupí v platnost povinnost předávat žádosti a sdělení podle tohoto nařízení prostřednictvím decentralizovaného informačního systému založeného na systému e-CODEX (čl. 7 odst. 1 ve spojení s čl. 35 odst. 3 nařízení), mohou být žádosti a sdělení v případě narušení tohoto informačního systému nebo v jednom z ostatních výjimečných případů uvedených v čl. 7 odst. 4 zasílány poštou, kurýrní službou, faxem nebo e-mailem.

Článek 19 – Ústřední orgán nebo příslušný orgán pověřený rozhodováním o žádostech o přímé dokazování

Upozorňujeme, že výchozí němčina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Pro celé Rakousko je ústředním orgánem podle článku 4 ve spojení s článkem 19 nařízení

Spolkové ministerstvo spravedlnosti (Bundesministerium für Justiz)

Museumstrasse 7

1070 Wien

Telefon: (+43-1) 52 1 52 0

Fax: (+43-1) 52 1 52 2727

E-mail: team.z@bmj.gv.at

Článek 29 – Dohody nebo ujednání, jejichž stranami jsou členské státy a jež splňují podmínky stanovené v čl. 29 odst. 2

Upozorňujeme, že výchozí němčina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

V současnosti se zachování dvoustranných dohod nepředpokládá.

Ustanovení čl. 31 odst. 4 – Oznámení o předčasném provozu decentralizovaného informačního systému

Upozorňujeme, že výchozí němčina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

V současné době neexistují žádné konkrétní plány.

Poslední aktualizace: 27/06/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.