Dokazování (přepracované znění)

Lotyšsko

Obsah zajišťuje
Lotyšsko

Ustanovení čl. 2 bodu 1 – Orgány, jež lze považovat za soudy

Nepoužije se, existují pouze soudy.

Ustanovení čl. 3 odst. 2 – Dožádané soudy

Podle čl. 689 odst. 1 občanského soudního řádu rozhoduje o žádosti o dokazování okresní (městský) soud, v jehož obvodu se nachází zdroj důkazů, které mají být získány.

Článek 4 – Ústřední orgán

Ministerstvo spravedlnosti

Adresa: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1050

Tel.: +371 67036801

E-mail: pasts@tm.gov.lv

Internetové stránky: https://www.tm.gov.lv/lv

Jazyky komunikace: lotyština, angličtina

Článek 6 – Jazyky, které mohou být použity pro vyplňování formulářů

Lotyšsko přijímá formuláře vyplněné nejen v lotyštině, ale i v angličtině.

Článek 7 – Možné prostředky předávání žádostí a dalších sdělení

Žádosti lze zasílat poštou a e-mailem.

Článek 19 – Ústřední orgán nebo příslušný orgán pověřený rozhodováním o žádostech o přímé dokazování

Ministerstvo spravedlnosti

Adresa: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1050

Tel.: +371 67036801

E-mail: pasts@tm.gov.lv

Internetové stránky: https://www.tm.gov.lv/lv

Jazyky komunikace: lotyština, angličtina

Článek 29 – Dohody nebo ujednání, jejichž stranami jsou členské státy a jež splňují podmínky stanovené v čl. 29 odst. 2

Lotyšsko žádné dohody nebo ujednání podle čl. 29 odst. 2 s členskými státy neuzavřelo.

Ustanovení čl. 31 odst. 4 – Oznámení o předčasném provozu decentralizovaného informačního systému

Nepoužije se.

Poslední aktualizace: 15/07/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.