Upozorňujeme, že výchozí polština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
  Swipe to change

  Dokazování (přepracované znění)

  Polsko

  Obsah zajišťuje
  Polsko

  JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

  Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

  Polsko

  Získávání důkazů


  *povinný údaj

  Ustanovení čl. 2 bodu 1 – Orgány, jež lze považovat za soudy

  Jiné orgány než soudy neexistují.

  Ustanovení čl. 3 odst. 2 – Dožádané soudy

  Okresní soud (sąd rejonowy).

  Článek 4 – Ústřední orgán

  Ministerstvo spravedlnosti, odbor pro mezinárodní spolupráci a lidská práva (Ministerstwo Sprawiedliwości, Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka)

  Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa, tel: +48 22 23 90 870

  E-mail: sekretariat.dwmpc@ms.gov.pl

  Článek 6 – Jazyky, které mohou být použity pro vyplňování formulářů

  Není relevantní.

  Článek 7 – Možné prostředky předávání žádostí a dalších sdělení

  Dokumenty lze zasílat poštou.

  Článek 19 – Ústřední orgán nebo příslušný orgán pověřený rozhodováním o žádostech o přímé dokazování

  Ministerstvo spravedlnosti, odbor pro mezinárodní spolupráci a lidská práva (Ministerstwo Sprawiedliwości, Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka)

  Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa, tel: +48 22 23 90 870

  E-mail: sekretariat.dwmpc@ms.gov.pl

  Článek 29 – Dohody nebo ujednání, jejichž stranami jsou členské státy a jež splňují podmínky stanovené v čl. 29 odst. 2

  Není relevantní.

  Ustanovení čl. 31 odst. 4 – Oznámení o předčasném provozu decentralizovaného informačního systému

  Není relevantní.

  Poslední aktualizace: 21/12/2023

  Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.