Bevisoptagelse (omarbejdning)

Bulgarien

Indholdet er leveret af
Bulgarien

Artikel 2, stk. 1 — Myndigheder, der kan betragtes som retter

Se domstolenes websted

Artikel 3, stk. 2 — Anmodede retter

Den originale sprogudgave af denne side bulgarsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: spansktjekkisktyskestiskgræskengelskfranskkroatiskitaliensklettisklitauiskungarskmaltesisknederlandskpolskportugisiskrumænskslovakiskslovenskfinsksvensk er allerede oversat.

Anmodninger om bevisoptagelse skal sendes til den distriktsret (rayonen sad), i hvis retskreds bevisoptagelsen skal finde sted.

Artikel 4 — Centralt organ

Justitsministeriet

Direktoratet for Internationalt Retligt Samarbejde og Europæiske Anliggender

Samarbejde om civilretlige spørgsmål

Tlf.: +359 2 9237 413

+359 2 9237 544

+359 2 9237 576

Fax nr.: +3592 9809223

E-mail civil@justice.government.bg

Adresse: ul. "Slavyanska" nr. 1

1040, Sofia

Bulgarien

Artikel 6 — Sprog, der accepteres til brug for udfyldelse af formularerne

Den originale sprogudgave af denne side bulgarsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Anmodninger fra en anden medlemsstat om tilvejebringelse af bevismateriale og meddelelser bør udarbejdes på bulgarsk eller ledsages af en oversættelse til bulgarsk.

Artikel 7 — Måder, der accepteres ved fremsendelse af anmodninger og andre meddelelser

Distriktsretterne accepterer anmodninger om bevisoptagelse og andre meddelelser, der modtages pr. post.

Artikel 19 — Centralt organ eller kompetent myndighed/kompetente myndigheder, der tager stilling til anmodninger om direkte bevisoptagelse

Den originale sprogudgave af denne side bulgarsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

Den kompetente myndighed til at tillade direkte bevisoptagelse i Republikken Bulgarien er den provinsdomstol (Okrazhen sad), i hvis retskreds den direkte bevisoptagelse skal foretages.

Artikel 29 — Aftaler eller arrangementer, som medlemsstaterne er part i, og som opfylder betingelserne i artikel 29, stk. 2

Den originale sprogudgave af denne side bulgarsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

Republikken Bulgarien har ikke indgået og agter ikke at indgå internationale aftaler eller ordninger med andre EU-medlemsstater, som giver mulighed for at lette bevisoptagelse, og som er forenelige med forordningen.

Forordningen finder først og fremmest anvendelse på de aftaler, som Republikken Bulgarien har indgået med andre medlemsstater, for så vidt som de vedrører bevisoptagelse på det civil- og handelsretlige område.

Artikel 31, stk. 4 — Meddelelse om tidlig anvendelse af det decentrale IT-system

Bulgarien vil indtil videre ikke gøre brug af muligheden for tidlig anvendelse af det decentrale IT-system.

Sidste opdatering: 10/05/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.