Bevisoptagelse (omarbejdning)

Kroatien

Indholdet er leveret af
Kroatien

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Kroatien

Bevisindhentelse


*skal udfyldes

Artikel 2, stk. 1 — Myndigheder, der kan betragtes som retter

Ikke relevant.

Artikel 3, stk. 2 — Anmodede retter

I Republikken Kroatien er den ret, der er kompetent til at optage bevis, byretten (općinski sud) i det område, hvor de proceduremæssige foranstaltninger skal finde sted.

Artikel 4 — Centralt organ

Ministarstvo pravosuđa i uprave Republike Hrvatske (Republikken Kroatiens justitsministerium og ministerium for forvaltning)

Ulica grada Vukovara 49

10000 Zagreb

Tlf.: +385 1 371 40 00

Websted: https://mpu.gov.hr/

Artikel 6 — Sprog, der accepteres til brug for udfyldelse af formularerne

Formularer kan udfyldes på engelsk.

Artikel 7 — Måder, der accepteres ved fremsendelse af anmodninger og andre meddelelser

Anmodninger og andre meddelelser fremsendes med elektronisk post.

Artikel 19 — Centralt organ eller kompetent myndighed/kompetente myndigheder, der tager stilling til anmodninger om direkte bevisoptagelse

Ministarstvo pravosuđa i uprave Republike Hrvatske (Republikken Kroatiens justitsministerium og ministerium for forvaltning)

Ulica grada Vukovara 49

10000 Zagreb

Tlf.: +385 1 371 40 00

Websted: https://mpu.gov.hr/

Artikel 29 — Aftaler eller arrangementer, som medlemsstaterne er part i, og som opfylder betingelserne i artikel 29, stk. 2

Traktaten mellem Republikken Kroatien og Republikken Slovenien om retlig bistand i civilretlige og strafferetlige sager af 7. februar 1994.

Artikel 31, stk. 4 — Meddelelse om tidlig anvendelse af det decentrale IT-system

Republikken Kroatien er ikke i stand til at drive det decentraliserede IT-system tidligere end krævet ved forordningen.

Sidste opdatering: 02/04/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.