Bevisoptagelse (omarbejdning)

Cypern

Indholdet er leveret af
Cypern

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Cypern

Bevisindhentelse


*skal udfyldes

Artikel 2, stk. 1 — Myndigheder, der kan betragtes som retter

I Cypern er der ingen andre myndigheder end domstolene, jf. forordningens artikel 2, stk. 1, der har kompetence til bevisoptagelse på det civil- og handelsretlige område.

Artikel 3, stk. 2 — Anmodede retter

De retter, der har kompetence til bevisoptagelse på grundlag af forordningen (herefter "de anmodede retter"), er republikkens distriktsretter (Επαρχιακά Δικαστήρια), dvs. retten i Nicosia, retten i Limassol, retten i Larnaca, retten i Famagusta og retten i Paphos. Deres stedlige kompetence er begrænset til den provins, hvori de er beliggende.

Artikel 4 — Centralt organ

Republikkens centrale myndighed er Justitsministeriet (Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως), der har stedlig kompetence i hele Republikken. Ministeriet fungerer også som central myndighed, når der skal træffes afgørelse om anmodninger om direkte bevisoptagelse. Centralmyndighedens adresse er:

Leoforos Athalassas 125

1461 Nicosia

http://www.mjpo.gov.cy

Artikel 6 — Sprog, der accepteres til brug for udfyldelse af formularerne

Formularerne i bilag I accepteres på græsk og engelsk.

Artikel 7 — Måder, der accepteres ved fremsendelse af anmodninger og andre meddelelser

I tilfælde af tekniske problemer eller afbrydelse af det system, der er omhandlet i forordningens artikel 7, stk. 4, kan anmodninger sendes og modtages pr. e-mail, almindelig post og fax.

Artikel 19 — Centralt organ eller kompetent myndighed/kompetente myndigheder, der tager stilling til anmodninger om direkte bevisoptagelse

Den centrale myndighed, der træffer afgørelse om anmodninger om direkte bevisoptagelse, er Justitsministeriet, hvis stedlige kompetence omfatter hele Republikken.  Centralmyndighedens adresse er:

Leoforos Athalassas 125

1461 Nicosia

http://www.mjpo.gov.cy

Artikel 29 — Aftaler eller arrangementer, som medlemsstaterne er part i, og som opfylder betingelserne i artikel 29, stk. 2

Cypern er kontraherende part i Haagerkonventionen af 1970 om bevisoptagelse i udlandet. Cypern har ikke til hensigt at indgå aftaler eller ordninger som omhandlet i forordningens artikel 29, stk. 2.

Artikel 31, stk. 4 — Meddelelse om tidlig anvendelse af det decentrale IT-system

Cypern har ikke til hensigt at anvende det decentrale IT-system tidligere.

Sidste opdatering: 26/06/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.