Bevisoptagelse (omarbejdning)

Tjekkiet

Indholdet er leveret af
Tjekkiet

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Tjekkiet

Bevisindhentelse


*skal udfyldes

Artikel 2, stk. 1 — Myndigheder, der kan betragtes som retter

Der findes ikke sådanne organer i Tjekkiet.

Artikel 3, stk. 2 — Anmodede retter

Distriktsdomstole (okresní soudy) (i Prag: obvodní soudy, i Brno: Městský soud).

Artikel 4 — Centralt organ

Justitsministeriet (Ministerstvo spravedlnosti)

International Civil Department

Vyšehradská 16

128 10 Praha 2

Tlf.: +420-221-997-111

Fax: +420-224-919-927

E-mail: posta@msp.justice.cz

Artikel 6 — Sprog, der accepteres til brug for udfyldelse af formularerne

Følgende sprog accepteres: Tjekkisk, slovakisk og engelsk

Artikel 7 — Måder, der accepteres ved fremsendelse af anmodninger og andre meddelelser

De tekniske hjælpemidler til at modtage anmodninger er post, fax og e-mail.

Artikel 19 — Centralt organ eller kompetent myndighed/kompetente myndigheder, der tager stilling til anmodninger om direkte bevisoptagelse

Justitsministeriet (Ministerstvo spravedlnosti)

International Civil Department

Vyšehradská 16

128 10 Praha 2

Tlf.: +420-221-997-111

Fax: +420-224-919-927

E-mail: posta@msp.justice.cz

Artikel 29 — Aftaler eller arrangementer, som medlemsstaterne er part i, og som opfylder betingelserne i artikel 29, stk. 2

Ikke relevant.

Artikel 31, stk. 4 — Meddelelse om tidlig anvendelse af det decentrale IT-system

Ikke relevant.
Sidste opdatering: 12/05/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.