Bevisoptagelse (omarbejdning)

Finland

Indholdet er leveret af
Finland

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Finland

Bevisindhentelse


*skal udfyldes

Artikel 2, stk. 1 — Myndigheder, der kan betragtes som retter

Denne type myndighed findes ikke i Finland.

Artikel 3, stk. 2 — Anmodede retter

De bistandssøgte myndigheder er retterne i første instans.

Klik på linket herunder for at se kompetente myndigheder i forbindelse med denne artikel.
Liste over kompetente myndigheder

Artikel 4 — Centralt organ

Det i forordningens artikel 4, stk. 1, omhandlede centrale organ er justitsministeriet (oikeusministeriö). Dens kompetence omfatter hele landet. Det centrale organ, dvs. justitsministeriet, er udpeget som den kompetente myndighed, jf. forordningens artikel 4, stk. 3, der tager stilling til anmodninger om direkte bevisoptagelse, jf. forordningens artikel 19. Kontaktoplysninger:

Gadenavn og husnummer:

Oikeusministeriö

Eteläesplanadi 10

FIN-00130 Helsinki

Postadresse:

Oikeusministeriö

PL 25

FIN-00023 Valtioneuvosto

Tlf.: +358 9 16 06 76 28

Fax: +358 9 16 06 75 24

E-mail: central.authority.om@gov.fi

Artikel 6 — Sprog, der accepteres til brug for udfyldelse af formularerne

Sprog: finsk, svensk og engelsk.

Artikel 7 — Måder, der accepteres ved fremsendelse af anmodninger og andre meddelelser

Anmodninger kan sendes per post, telefax eller e-mail.

Artikel 19 — Centralt organ eller kompetent myndighed/kompetente myndigheder, der tager stilling til anmodninger om direkte bevisoptagelse

Oikeusministeriö

Gadenavn og husnummer:

Eteläesplanadi 10

FIN-00130 Helsinki

Postadresse:

PL 25

FIN-00023 Valtioneuvosto

Tlf.: +358 9 16 06 76 28

Fax: +358 9 16 06 75 24

E-mail: central.authority.om@gov.fi

Artikel 29 — Aftaler eller arrangementer, som medlemsstaterne er part i, og som opfylder betingelserne i artikel 29, stk. 2

Ikke relevant.

Artikel 31, stk. 4 — Meddelelse om tidlig anvendelse af det decentrale IT-system

-
Sidste opdatering: 28/05/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.