Bevisoptagelse (omarbejdning)

Italien

Indholdet er leveret af
Italien

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Italien

Bevisindhentelse


*skal udfyldes

Artikel 2, stk. 1 — Myndigheder, der kan betragtes som retter

Ingen.

Artikel 3, stk. 2 — Anmodede retter

Almindelige domstole.

Artikel 4 — Centralt organ

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Justitsministeriet)

Dipartimento Affari di Giustizia

Direzione Generale degli Affari Internazionali

e della Cooperazione Giudiziaria

Ufficio I – Cooperazione Giudiziaria Internazionale

Tlf.: +39 06.6885.2633

E-mailadresse: cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

Via Arenula, 70 - 00186 Rom

Artikel 6 — Sprog, der accepteres til brug for udfyldelse af formularerne

Italiensk eller den anmodende stats sprog, hvis den ledsages af en oversættelse til italiensk, der er bekræftet af en offentlig myndighed eller en oversætter.

Artikel 7 — Måder, der accepteres ved fremsendelse af anmodninger og andre meddelelser

Almindelig post.

Artikel 19 — Centralt organ eller kompetent myndighed/kompetente myndigheder, der tager stilling til anmodninger om direkte bevisoptagelse

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Justitsministeriet)

Dipartimento Affari di Giustizia

Direzione Generale degli Affari Internazionali

e della Cooperazione Giudiziaria

Ufficio I – Cooperazione Giudiziaria Internazionale

Tlf.: +39 06.6885.2633

E-mailadresse: cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

Via Arenula, 70 - 00186 Rom

Artikel 29 — Aftaler eller arrangementer, som medlemsstaterne er part i, og som opfylder betingelserne i artikel 29, stk. 2

Italien har ikke til hensigt at gøre brug af denne mulighed, idet landet finder, at bestemmelserne i forordning (EU) 2020/1783 er passende og tilstrækkelige.

Artikel 31, stk. 4 — Meddelelse om tidlig anvendelse af det decentrale IT-system

Ingen i øjeblikket.

Sidste opdatering: 28/12/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.