Bevisoptagelse (omarbejdning)

Letland

Indholdet er leveret af
Letland

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Letland

Bevisindhentelse


*skal udfyldes

Artikel 2, stk. 1 — Myndigheder, der kan betragtes som retter

Ikke relevant, kun domstole.

Artikel 3, stk. 2 — Anmodede retter

I henhold til artikel 689, stk. 1, i lov om civil retspleje [Civilprocesa likums] er det distriktsdomstolen [rajona (pilsētas) tiesa], i hvis retskreds kilden til de beviser, der skal indhentes, befinder sig, der træffer afgørelse om en anmodning om bevisoptagelse fra et andet land.

Artikel 4 — Centralt organ

Justitsministeriet

Adresse: Brīvības bulvāris 36, Riga, LV-1050

Tlf.: +371 67036801

E-mail: pasts@tm.gov.lv

Hjemmeside: https://www.tm.gov.lv/lv

Kommunikationssprog: Lettisk, engelsk

Artikel 6 — Sprog, der accepteres til brug for udfyldelse af formularerne

Ud over lettisk accepterer Letland også formularer udfyldt på engelsk.

Artikel 7 — Måder, der accepteres ved fremsendelse af anmodninger og andre meddelelser

Anmodninger kan sendes pr. post, telefax eller e-mail.

Artikel 19 — Centralt organ eller kompetent myndighed/kompetente myndigheder, der tager stilling til anmodninger om direkte bevisoptagelse

Justitsministeriet

Adresse: Brīvības bulvāris 36, Riga, LV-1050

Tlf.: +371 67036801

E-mail: pasts@tm.gov.lv

Hjemmeside: https://www.tm.gov.lv/lv

Kommunikationssprog: Lettisk, engelsk

Artikel 29 — Aftaler eller arrangementer, som medlemsstaterne er part i, og som opfylder betingelserne i artikel 29, stk. 2

Letland har ikke indgået aftaler eller ordninger med medlemsstater som omhandlet i artikel 29, stk. 2.

Artikel 31, stk. 4 — Meddelelse om tidlig anvendelse af det decentrale IT-system

Ikke relevant.

Sidste opdatering: 15/07/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.