Bevisoptagelse (omarbejdning)

Luxembourg

Indholdet er leveret af
Luxembourg

Artikel 2, stk. 1 — Myndigheder, der kan betragtes som retter

I Luxembourg er det kun retslige myndigheder, der har kompetence til at tilvejebringe bevismateriale til brug for retssager på det civil- og handelsretlige område.

Artikel 3, stk. 2 — Anmodede retter

Via følgende elektroniske link kan man finde kontaktoplysninger for retter med kompetence på det civil- og handelsretlige område:

Juridictions judiciaires - Organisation de la justice - La Justice - Luxembourg (public.lu).

Artikel 4 — Centralt organ

Det centrale organ er:

Parquet Général
Cité Judiciaire, Bâtiment CR
Plateau du Saint-Esprit
L-2080 Luxembourg
Tlf.: (352) 47 59 81-2329
Fax: (352) 47 05 50
E-mail: parquet.general@justice.etat.lu

Artikel 6 — Sprog, der accepteres til brug for udfyldelse af formularerne

Luxembourg accepterer, at anmodningsformularen udfyldes på tysk eller fransk.

Artikel 7 — Måder, der accepteres ved fremsendelse af anmodninger og andre meddelelser

Fremsendelsesmåder, som Luxembourg accepterer:

  • pr. post
  • pr. fax.

Artikel 19 — Centralt organ eller kompetent myndighed/kompetente myndigheder, der tager stilling til anmodninger om direkte bevisoptagelse

Det centrale organ er:

Parquet Général

Cité Judiciaire, Bâtiment CR
Plateau du Saint-Esprit
L-2080 Luxembourg
Tlf.: (352) 47 59 81-2329
Fax: (352) 47 05 50
E-mail: parquet.general@justice.etat.lu

Artikel 29 — Aftaler eller arrangementer, som medlemsstaterne er part i, og som opfylder betingelserne i artikel 29, stk. 2

  • Konventionen af 17. marts 1972 mellem Luxembourg og Østrig, der udgør et supplement til Haagerkonventionen af 1. marts 1954 om civilproces.
  • Udveksling af erklæringer af 23. juli 1956 mellem Frankrig og Luxembourg vedrørende fremsendelse af retsanmodninger.

Artikel 31, stk. 4 — Meddelelse om tidlig anvendelse af det decentrale IT-system

Ikke relevant.

Sidste opdatering: 14/05/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.