Bevisoptagelse (omarbejdning)

Luxembourg

Indholdet er leveret af
Luxembourg

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Luxembourg

Bevisindhentelse


*skal udfyldes

Artikel 2, stk. 1 — Myndigheder, der kan betragtes som retter

I Luxembourg er det kun retslige myndigheder, der har kompetence til at tilvejebringe bevismateriale til brug for retssager på det civil- og handelsretlige område.

Artikel 3, stk. 2 — Anmodede retter

Via følgende elektroniske link kan man finde kontaktoplysninger for retter med kompetence på det civil- og handelsretlige område:

Juridictions judiciaires - Organisation de la justice - La Justice - Luxembourg (public.lu).

Artikel 4 — Centralt organ

Det centrale organ er:

Parquet Général
Cité Judiciaire, Bâtiment CR
Plateau du Saint-Esprit
L-2080 Luxembourg
Tlf.: (352) 47 59 81-2329
Fax: (352) 47 05 50
E-mail: parquet.general@justice.etat.lu

Artikel 6 — Sprog, der accepteres til brug for udfyldelse af formularerne

Luxembourg accepterer, at anmodningsformularen udfyldes på tysk eller fransk.

Artikel 7 — Måder, der accepteres ved fremsendelse af anmodninger og andre meddelelser

Fremsendelsesmåder, som Luxembourg accepterer:

  • pr. post
  • pr. fax.

Artikel 19 — Centralt organ eller kompetent myndighed/kompetente myndigheder, der tager stilling til anmodninger om direkte bevisoptagelse

Det centrale organ er:

Parquet Général

Cité Judiciaire, Bâtiment CR
Plateau du Saint-Esprit
L-2080 Luxembourg
Tlf.: (352) 47 59 81-2329
Fax: (352) 47 05 50
E-mail: parquet.general@justice.etat.lu

Artikel 29 — Aftaler eller arrangementer, som medlemsstaterne er part i, og som opfylder betingelserne i artikel 29, stk. 2

  • Konventionen af 17. marts 1972 mellem Luxembourg og Østrig, der udgør et supplement til Haagerkonventionen af 1. marts 1954 om civilproces.
  • Udveksling af erklæringer af 23. juli 1956 mellem Frankrig og Luxembourg vedrørende fremsendelse af retsanmodninger.

Artikel 31, stk. 4 — Meddelelse om tidlig anvendelse af det decentrale IT-system

Ikke relevant.

Sidste opdatering: 14/05/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.