Bevisoptagelse (omarbejdning)

Nederlandene

Indholdet er leveret af
Nederlandene

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Nederlandene

Bevisindhentelse


*skal udfyldes

Artikel 2, stk. 1 — Myndigheder, der kan betragtes som retter

Klik på linket nedenfor for at få vist en liste over alle kompetente domstole i Nederlandene i forbindelse med denne artikel.

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken

Artikel 3, stk. 2 — Anmodede retter

Den originale sprogudgave af denne side nederlandsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: tyskengelskfransk er allerede oversat.

Navn og adresse på den kompetente myndighed

Rechtbank 's-Gravenhage (retten i første instans i Haag)

Prins Clauslaan 60, 2595 AJ 's-Gravenhage

Postbus 20302, 2500 EH 's-Gravenhage

Tlf. +31 (0)70 362 2200

Artikel 4 — Centralt organ

Den originale sprogudgave af denne side nederlandsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: tyskengelskfransk er allerede oversat.

Navn og adresse på det centrale organ, der varetager de opgaver, der er anført i forordningen:

Raad voor de Rechtspraak (domstolsadministrationen)

Kneuterdijk 1, 2514 EM Den Haag

Postbus 90613, 2509 LP 's-Gravenhage

Tlf. +31 (0)70 361 6161

Raad voor de Rechtspraak (domstolsadministrationen) er det eneste centrale organ og har derfor kompetence til at udføre opgaverne i alle tilfælde.

Artikel 6 — Sprog, der accepteres til brug for udfyldelse af formularerne

Den formular, der er omhandlet i forordningens artikel 6, skal udfyldes på engelsk eller nederlandsk.

Artikel 7 — Måder, der accepteres ved fremsendelse af anmodninger og andre meddelelser

Den fremsendelsesmåde, der accepteres af Nederlandene, er pr. post. Andre fremsendelsesmåder kan fastsættes ved administrativ bekendtgørelse.

Artikel 19 — Centralt organ eller kompetent myndighed/kompetente myndigheder, der tager stilling til anmodninger om direkte bevisoptagelse

Den originale sprogudgave af denne side nederlandsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: tyskengelskfransk er allerede oversat.

Navn og adresse på det centrale organ

Raad voor de Rechtspraak (domstolsadministrationen)

Kneuterdijk 1, 2514 EM Den Haag

Postbus 90613, 2509 LP 's-Gravenhage

Tlf. +31 (0)70 361 6161

Artikel 29 — Aftaler eller arrangementer, som medlemsstaterne er part i, og som opfylder betingelserne i artikel 29, stk. 2

Ikke relevant.

Artikel 31, stk. 4 — Meddelelse om tidlig anvendelse af det decentrale IT-system

Endnu ikke fastlagt

Sidste opdatering: 13/05/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.