Den originale sprogudgave af denne side polsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
  Swipe to change

  Bevisoptagelse (omarbejdning)

  Polen

  Indholdet er leveret af
  Polen

  FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

  Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

  Polen

  Bevisindhentelse


  *skal udfyldes

  Artikel 2, stk. 1 — Myndigheder, der kan betragtes som retter

  Der er ingen andre myndigheder end domstolene.

  Artikel 3, stk. 2 — Anmodede retter

  Distriktsretten (sąd rejonowy)

  Artikel 4 — Centralt organ

  Ministerstwo Sprawiedliwości, Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka (Justitsministeriet, afdelingen for internationalt samarbejde og menneskerettigheder)

  Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa, tlf: +48 22 23 90 870

  E-mail: sekretariat.dwmpc@ms.gov.pl

  Artikel 6 — Sprog, der accepteres til brug for udfyldelse af formularerne

  Uden relevans

  Artikel 7 — Måder, der accepteres ved fremsendelse af anmodninger og andre meddelelser

  Dokumenter kan sendes pr. post.

  Artikel 19 — Centralt organ eller kompetent myndighed/kompetente myndigheder, der tager stilling til anmodninger om direkte bevisoptagelse

  Ministerstwo Sprawiedliwości, Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka

  Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa, tlf: +48 22 23 90 870

  E-mail: sekretariat.dwmpc@ms.gov.pl

  Artikel 29 — Aftaler eller arrangementer, som medlemsstaterne er part i, og som opfylder betingelserne i artikel 29, stk. 2

  Uden relevans

  Artikel 31, stk. 4 — Meddelelse om tidlig anvendelse af det decentrale IT-system

  Uden relevans

  Sidste opdatering: 21/12/2023

  De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.