Bevisoptagelse (omarbejdning)

Portugal

Indholdet er leveret af
Portugal

Artikel 2, stk. 1 — Myndigheder, der kan betragtes som retter

Ikke relevant.

Artikel 3, stk. 2 — Anmodede retter

-

Klik på linket herunder for at se kompetente myndigheder i forbindelse med denne artikel.
Liste over kompetente myndigheder

Artikel 4 — Centralt organ

Direção-Geral da Administração da Justiça (Generaldirektorat for retspleje)

Av. D. João II, 1.08.01 D/E – Pisos 0, 9 a 14

PT - 1990-097 LISSABON

Tlf.: (+351) 217 906 500 – (+351) 217 906 200/1

Fax: (+351) 211 545 116 – (+351) 211 545 100

E-mail: correio@dgaj.mj.pt

Hjemmeside: https://dgaj.justica.gov.pt/

Generaldirektoratet for retspleje har stedlig kompetence på hele det nationale område.

Artikel 6 — Sprog, der accepteres til brug for udfyldelse af formularerne

Portugisisk og spansk.

Artikel 7 — Måder, der accepteres ved fremsendelse af anmodninger og andre meddelelser

Midler til modtagelse af anmodninger og andre accepterede meddelelser:

  • med post
  • med fax og
  • ved hjælp af elektroniske midler.

Følgende midler kan anvendes i hastende tilfælde:

  • telegram
  • telefonopkald (fulgt op af et skriftligt dokument), eller
  • andre analoge kommunikationsmidler.

Artikel 19 — Centralt organ eller kompetent myndighed/kompetente myndigheder, der tager stilling til anmodninger om direkte bevisoptagelse

Direção-Geral da Administração da Justiça

Av. D. João II, 1.08.01 D/E – Pisos 0, 9 a 14

PT - 1990-097 LISSABON

Tlf.: (+351) 217 906 500 – (+351) 217 906 200/1

Fax: (+351) 211 545 116 – (+351) 211 545 100

E-mail: correio@dgaj.mj.pt

Hjemmeside: https://dgaj.justica.gov.pt/

Artikel 29 — Aftaler eller arrangementer, som medlemsstaterne er part i, og som opfylder betingelserne i artikel 29, stk. 2

Overenskomst mellem Den Portugisiske Republik og Kongeriget Spanien om retsligt samarbejde på det civil- og strafferetlige område. I denne forbindelse anbefales det ligeledes at konsultere Meddelelse nr. 274/98og Bekendtgørelse nr. 73/2000.

Artikel 31, stk. 4 — Meddelelse om tidlig anvendelse af det decentrale IT-system

Ikke relevant.

Sidste opdatering: 03/01/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.