Bevisoptagelse (omarbejdning)

Rumænien

Indholdet er leveret af
Rumænien

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Rumænien

Bevisindhentelse


*skal udfyldes

Artikel 2, stk. 1 — Myndigheder, der kan betragtes som retter

Ikke relevant.

Artikel 3, stk. 2 — Anmodede retter

Retten, i hvis retskreds bevisoptagelsen skal finde sted.

Klik på linket herunder for at se kompetente myndigheder i forbindelse med denne artikel.
Liste over kompetente myndigheder

Artikel 4 — Centralt organ

Ministerul Justiției (Justitsministeriet)

Direcția Drept Internațional și Cooperare Judiciară (Direktoratet for folkeret og retsligt samarbejde

Serviciul Cooperare Judiciară Internațională în Materie Civilă și Comercială (Tjenesten for internationalt retsligt samarbejde i civile sager og handelssager)

Strada Apolodor 17, Sector 5, București, Cod 050741

Tlf.: +40 37204 1077 (sekretariatet), fax: +40 37204 1079 E-mail: dreptinternational@just.ro; ddit@just.ro

Artikel 6 — Sprog, der accepteres til brug for udfyldelse af formularerne

Kun rumænsk.

Artikel 7 — Måder, der accepteres ved fremsendelse af anmodninger og andre meddelelser

Post og fax.

Artikel 19 — Centralt organ eller kompetent myndighed/kompetente myndigheder, der tager stilling til anmodninger om direkte bevisoptagelse

Ministerul Justiției

Direcția Drept Internațional și Cooperare Judiciară

Serviciul Cooperare Judiciară Internațională în Materie Civilă și Comercială

Strada Apolodor 17, Sector 5, București, Cod 050741

Tlf.: +40 37204 1077 (sekretariatet), fax: +40 37204 1079

E-mail: dreptinternational@just.ro; ddit@just.ro

Artikel 29 — Aftaler eller arrangementer, som medlemsstaterne er part i, og som opfylder betingelserne i artikel 29, stk. 2

Ikke relevant.

Artikel 31, stk. 4 — Meddelelse om tidlig anvendelse af det decentrale IT-system

Ikke relevant.

Sidste opdatering: 26/06/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.