Bevisoptagelse (omarbejdning)

Slovakiet

Indholdet er leveret af
Slovakiet

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Slovakiet

Bevisindhentelse


*skal udfyldes

Artikel 2, stk. 1 — Myndigheder, der kan betragtes som retter

Med henblik på artikel 2, stk. 1, er andre myndigheder notarer [i arvesager og sager om bortkomne eller ødelagte dokumenter (konanie o umorení listiny)].

Artikel 3, stk. 2 — Anmodede retter

Distriktsdomstole eller byretter, inden for hvis distrikt de beviser, der er anmodet om, skal indsamles, idet følgende gælder:

-       i alle distrikter i Bratislava er byretten i Bratislava II den kompetente domstol i familieretlige sager og sager om civilstand

-       i alle distrikter i Bratislava og i distrikterne Malacky og Pezinok er byretten i Bratislava III den kompetente domstol i handelsretlige sager

-       i alle distrikter i Bratislava er byretten i Bratislava IV den kompetente domstol i øvrige sager.

Artikel 4 — Centralt organ

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (Den Slovakiske Republiks justitsministerium)

Odbor medzinárodného práva súkromného (Departementet for international privatret)

Račianska ul. 71

813 11 Bratislava

Slovakiet

Tlf.: +421 2 888 91 111

Fax: +421 2 888 91 604

E-mail: civil.inter.coop@justice.sk

websted: https://www.justice.gov.sk/

Sprogkundskaber: slovakisk, tjekkisk og engelsk.

Artikel 6 — Sprog, der accepteres til brug for udfyldelse af formularerne

Slovakisk og tjekkisk.

Artikel 7 — Måder, der accepteres ved fremsendelse af anmodninger og andre meddelelser

Skriftligt, på papir.

Artikel 19 — Centralt organ eller kompetent myndighed/kompetente myndigheder, der tager stilling til anmodninger om direkte bevisoptagelse

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (Den Slovakiske Republiks justitsministerium)

Odbor medzinárodného práva súkromného (Departementet for international privatret)

Račianska ul. 71

813 11 Bratislava

Slovakiet

Tlf.: +421 2 888 91 111

Fax: +421 2 888 91 604

E-mail: civil.inter.coop@justice.sk

Websted: https://www.justice.gov.sk/

Artikel 29 — Aftaler eller arrangementer, som medlemsstaterne er part i, og som opfylder betingelserne i artikel 29, stk. 2

Ikke relevant.

Artikel 31, stk. 4 — Meddelelse om tidlig anvendelse af det decentrale IT-system

Ikke relevant.

Sidste opdatering: 11/01/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.