Bevisoptagelse (omarbejdning)

Spanien

Indholdet er leveret af
Spanien

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Spanien

Bevisindhentelse


*skal udfyldes

Artikel 2, stk. 1 — Myndigheder, der kan betragtes som retter

Ikke relevant

Artikel 3, stk. 2 — Anmodede retter

Domstolene.

I overensstemmelse med den spanske retsorden videresender de myndigheder, som Spanien har udpeget som "modtagende myndighed", dvs. proceduretjenesten (Decanatos y Servicios comunes procesales), anmodningen til den myndighed, der har kompetence til at optage bevis.

Artikel 4 — Centralt organ

Det centrale organ i Spanien er undergeneraldirektoratet for internationalt retligt samarbejde under justitsministeriet:

Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional

Ministerio de Justicia

C/San Bernardo, 62

CP-28015 Madrid

Fax: 34 91 390 44 57

E-mail: sgcji@mjusticia.es

rogatoriascivil@mjusticia.es

Artikel 6 — Sprog, der accepteres til brug for udfyldelse af formularerne

Spanien accepterer, at anmodningen og de i forordningen omhandlede meddelelser affattes på spansk eller portugisisk.

Artikel 7 — Måder, der accepteres ved fremsendelse af anmodninger og andre meddelelser

For så vidt angår de modtagelsesmidler, der i øjeblikket er til rådighed, råder visse domstole over elektroniske midler til brug for sagsbehandlingen. I mangel af elektroniske midler sendes og modtages anmodninger og dokumenter pr. post.

Artikel 19 — Centralt organ eller kompetent myndighed/kompetente myndigheder, der tager stilling til anmodninger om direkte bevisoptagelse

De kompetente domstole på det sted, hvor bevisoptagelsen skal finde sted.

Artikel 29 — Aftaler eller arrangementer, som medlemsstaterne er part i, og som opfylder betingelserne i artikel 29, stk. 2

Ingen bemærkninger

Artikel 31, stk. 4 — Meddelelse om tidlig anvendelse af det decentrale IT-system

Ingen bemærkninger

Sidste opdatering: 26/02/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.