Bevisoptagelse (omarbejdning)

Sverige

Indholdet er leveret af
Sverige

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Sverige

Bevisindhentelse


*skal udfyldes

Artikel 2, stk. 1 — Myndigheder, der kan betragtes som retter

Ikke relevant

Artikel 3, stk. 2 — Anmodede retter

Tingsrätter (byretter)

Artikel 4 — Centralt organ

Justitiedepartementet

Enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete (kontoret for straffesager og internationalt retsligt samarbejde)

Centralmyndigheten

S-103 33 Stockholm

Tlf.: + 46 8 405 45 00

Fax: +46 8 405 46 76

E-mailadresse ju.birs@gov.se

Artikel 6 — Sprog, der accepteres til brug for udfyldelse af formularerne

Ud over svensk accepteres det, at formularen i bilag I udfyldes på engelsk.

Artikel 7 — Måder, der accepteres ved fremsendelse af anmodninger og andre meddelelser

Ikke relevant

Artikel 19 — Centralt organ eller kompetent myndighed/kompetente myndigheder, der tager stilling til anmodninger om direkte bevisoptagelse

Justitiedepartementet

Enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete (kontoret for straffesager og internationalt retsligt samarbejde)

Centralmyndigheten

S-103 33 Stockholm

Tlf.: + 46 8 405 45 00

Fax: +46 8 405 46 76

E-mailadresse ju.birs@gov.se

Artikel 29 — Aftaler eller arrangementer, som medlemsstaterne er part i, og som opfylder betingelserne i artikel 29, stk. 2

Der er ingen aftaler eller ordninger, der bibeholdes.

Artikel 31, stk. 4 — Meddelelse om tidlig anvendelse af det decentrale IT-system

Ikke relevant

Sidste opdatering: 30/05/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.