Pierādījumu iegūšana (pārstrādāta redakcija)

Hungary

Content provided by:
Hungary

2. panta 1. punkts. Iestādes, ko var uzskatīt par tiesām

Notārs (mantojuma un maksājuma rīkojuma procedūrās) un aizgādības iestāde (procedūrās par vecāku atbildību).

3. panta 2. punkts. Saņēmējas tiesas

Par tiesiskās palīdzības attiecībā uz pierādījumu iegūšanu pieprasījumu izpildi piekritība un kompetence ir rajona tiesai (Budapeštā – Budas Centrālajai rajona tiesai (Budai Központi Kerületi Bíróság)), kuras teritorijā:

a) atrodas iztaujājamās personas domicils vai parastā dzīvesvieta Ungārijā,

b) atrodas pārbaudes subjekts vai

c) ir vispraktiskāk iegūt pierādījumus, it īpaši gadījumos, kad vairāku personu domicils vai parastā dzīvesvieta un/vai vairāki pārbaudes subjekti atrodas dažādu tiesu jurisdikcijās.

4. pants. Centrālā struktūra

Regulas 4. panta 1. punktā minētā centrālā struktūra ir Tieslietu ministrs:

Tieslietu ministrija

Starptautisko privāttiesību departaments (Nemzetközi Magánjogi Főosztály)

Adrese: Nádor utca 22., 1051 Budapest

Pasta adrese: Pf. 2., 1357 Budapest

Tālrunis: +36 1 795 5397, 1 795 3188

Fakss: +36 1 550 3946

E-pasts: nmfo@im.gov.hu.

6. pants. Pieņemamās valodas veidlapu aizpildīšanai

Pieņemama ir ungāru, angļu un vācu valoda.

7. pants. Pieņemamie līdzekļi pieprasījumu un citu paziņojumu nosūtīšanai

Veidlapas tiesai var nosūtīt pa pastu, faksu vai e-pastu.

19. pants. Centrālā struktūra vai kompetentā(-s) iestāde(-s), kas atbildīga par lēmumiem attiecībā uz pieprasījumiem par tiešu pierādījumu iegūšanu

Regulas 4. panta 3. punktā un 19. pantā minētā centrālā struktūra ir Tieslietu ministrs:

Tieslietu ministrija

Starptautisko privāttiesību departaments (Nemzetközi Magánjogi Főosztály)

Adrese: Nádor utca 22., 1051 Budapest

Pasta adrese: Pf. 2., 1357 Budapest

Tālrunis: +36 1 795 5397, 1 795 3188

Fakss: +36 1 550 3946

E-pasts: nmfo@im.gov.hu.

29. pants. Nolīgumi vai vienošanās, kuru puses ir dalībvalstis un kuras atbilst 29. panta 2. punkta nosacījumiem

Ungārijai nav šādu nolīgumu ar citām dalībvalstīm.

31. panta 4. punkts. Paziņojums par decentralizētās IT sistēmas agrīnu izmantošanu

Neattiecas.

Lapa atjaunināta: 02/01/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.