Todisteiden vastaanottaminen (uudelleenlaadittu)

Itävalta

Sisällön tuottaja:
Itävalta

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Itävalta

Todisteiden vastaanottaminen


*pakollinen kenttä

2 artiklan 1 kohta – Viranomaiset, joita voidaan pitää tuomioistuimina

Tämän sivun alkukielistä versiota saksa on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Itävallassa muilla viranomaisilla kuin tuomioistuimilla ei tällä hetkellä ole kansallisen lainsäädännön nojalla asetuksen 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua toimivaltaa vastaanottaa todisteita muista maista.

3 artikla 2 kohta – Pyynnön vastaanottaneet tuomioistuimet

Tämän sivun alkukielistä versiota saksa on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Itävallassa piirituomioistuimilla (Bezirksgericht) on toimivalta panna täytäntöön todisteiden vastaanottamista koskevat pyynnöt jäsenvaltioiden tuomioistuinten välisestä yhteistyöstä siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa tapahtuvassa todisteiden vastaanottamisessa (todisteiden vastaanottaminen) 25 päivänä marraskuuta 2020 annetun asetuksen (EU) 2020/1783 nojalla.

4 artikla – Keskusviranomainen

Tämän sivun alkukielistä versiota saksa on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Asetuksen 4 artiklassa tarkoitettu Itävallan keskusviranomainen on

Bundesministerium für Justiz (liittovaltion oikeusministeriö)

Museumstrasse 7

1070 Wien

Puhelin: (++43-1) 52 1 52 0

Faksi: (++43-1) 52 1 52 2727

Sähköposti: team.z@bmj.gv.at

6 artikla – Lomakkeiden täyttämiseen hyväksyttävät kielet

Tämän sivun alkukielistä versiota saksa on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Lomakkeet voi täyttää saksaksi tai englanniksi.

7 artikla – Pyyntöjen ja muiden ilmoitusten toimittaminen

Tämän sivun alkukielistä versiota saksa on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Myös sen jälkeen, kun velvollisuus toimittaa tämän asetuksen nojalla esitettävät pyynnöt ja ilmoitukset e-CODEXiin perustuvan hajautetun tietojärjestelmän välityksellä (asetuksen 7 artiklan 1 kohta yhdessä 35 artiklan 3 kohdan kanssa) tulee voimaan, pyyntöjä ja ilmoituksia voidaan tietojärjestelmän häiriön yhteydessä tai jossakin muussa 7 artiklan 4 kohdassa mainitussa poikkeustapauksessa lähettää postitse, lähettipalvelun välityksellä, faksilla tai sähköpostilla.

19 artikla – Keskusviranomainen tai toimivaltainen viranomainen / toimivaltaiset viranomaiset, jotka päättävät välitöntä todisteiden vastaanottamista koskevien pyyntöjen hyväksymisestä

Tämän sivun alkukielistä versiota saksa on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Asetuksen 4 ja 19 artiklassa tarkoitettu Itävallan keskusviranomainen on

Bundesministerium für Justiz (liittovaltion oikeusministeriö)

Museumstrasse 7

1070 Wien

Puhelin: (++43-1) 52 1 52 0

Faksi: (++43-1) 52 1 52 2727

Sähköposti: team.z@bmj.gv.at

29 artikla – Jäsenvaltioiden väliset sopimukset tai järjestelyt, jotka täyttävät 29 artiklan 2 kohdan mukaiset vaatimukset

Tämän sivun alkukielistä versiota saksa on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Kahdenvälisiä sopimuksia ei ole tarkoitus pitää voimassa.

31 artiklan 4 kohta – Ilmoittaminen hajautetun tietojärjestelmän aikaistetusta käyttöönotosta

Tämän sivun alkukielistä versiota saksa on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Tätä koskevia konkreettisia suunnitelmia ei tällä hetkellä ole.

Päivitetty viimeksi: 27/06/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.