Todisteiden vastaanottaminen (uudelleenlaadittu)

Bulgaria

Sisällön tuottaja:
Bulgaria

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Bulgaria

Todisteiden vastaanottaminen


*pakollinen kenttä

2 artiklan 1 kohta – Viranomaiset, joita voidaan pitää tuomioistuimina

Tuomioistuimet.

3 artikla 2 kohta – Pyynnön vastaanottaneet tuomioistuimet

Todisteiden vastaanottamista koskevat pyynnöt on toimitettava sille piirituomioistuimelle (rayonen sad), jonka tuomiopiirissä todisteet on tarkoitus vastaanottaa.

4 artikla – Keskusviranomainen

Oikeusministeriö

Kansainvälisen oikeudellisen yhteistyön ja Eurooppa-asioiden osasto (Direktsia Mezhdunarodno pravno satrudnichestvo i evropeyski vaprosi)

Siviilioikeudellisissa asioissa tehtävän yhteistyön yksikkö (Satrudnichestvo po grazhdanskopravni vaprosi)

Puhelin: +359 2 9237 413

+359 2 9237 544

+359 2 9237 576

Faksi: +3592 9809223

Sähköposti: civil@justice.government.bg

Osoite: Ul. Slavyanska 1

1040 Sofia

Bulgaria

6 artikla – Lomakkeiden täyttämiseen hyväksyttävät kielet

Tämän sivun alkukielistä versiota bulgaria on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: englantiranska.

Toisen jäsenvaltion esittämät todisteiden vastaanottamista koskevat pyynnöt sekä ilmoitukset on laadittava bulgarian kielellä tai niihin on liitettävä bulgariankielinen käännös.

7 artikla – Pyyntöjen ja muiden ilmoitusten toimittaminen

Piirituomioistuimet hyväksyvät todisteiden vastaanottamista koskevat pyynnöt ja muut ilmoitukset, jotka on toimitettu postitse.

19 artikla – Keskusviranomainen tai toimivaltainen viranomainen / toimivaltaiset viranomaiset, jotka päättävät välitöntä todisteiden vastaanottamista koskevien pyyntöjen hyväksymisestä

Tämän sivun alkukielistä versiota bulgaria on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: englantiranska.

Luvan todisteiden suoraan vastaanottamiseen antaa Bulgarian tasavallassa se maakuntatuomioistuin (okrazhen sad), jonka tuomiopiirissä todisteet on tarkoitus vastaanottaa.

29 artikla – Jäsenvaltioiden väliset sopimukset tai järjestelyt, jotka täyttävät 29 artiklan 2 kohdan mukaiset vaatimukset

Tämän sivun alkukielistä versiota bulgaria on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: englantiranska.

Bulgarian tasavallalla ei ole voimassa eikä Bulgarian tasavalta ole tehnyt muiden EU:n jäsenvaltioiden kanssa kansainvälisiä sopimuksia tai järjestelyjä, joilla pyrittäisiin helpottamaan todisteiden vastaanottamista ja joiden olisi oltava tämän asetuksen mukaisia.

Asetus on ensisijainen Bulgarian tasavallan ja muiden jäsenvaltioiden välisiin sopimuksiin nähden siltä osin kuin on kyse todisteiden vastaanottamisesta siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa.

31 artiklan 4 kohta – Ilmoittaminen hajautetun tietojärjestelmän aikaistetusta käyttöönotosta

Bulgaria ei toistaiseksi aio hyödyntää mahdollisuutta ottaa hajautettu tietojärjestelmä aikaistetusti käyttöön.

Päivitetty viimeksi: 10/05/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.