Todisteiden vastaanottaminen (uudelleenlaadittu)

Tšekki

Sisällön tuottaja:
Tšekki

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Tšekki

Todisteiden vastaanottaminen


*pakollinen kenttä

2 artiklan 1 kohta – Viranomaiset, joita voidaan pitää tuomioistuimina

Tšekissä ei ole tällaisia viranomaisia.

3 artikla 2 kohta – Pyynnön vastaanottaneet tuomioistuimet

Piirituomioistuimet (okresní soudy) (Prahassa aluetuomioistuimet obvodní soudy ja Brnossa kaupungintuomioistuin Městský soud).

4 artikla – Keskusviranomainen

Oikeusministeriö (Ministerstvo spravedlnosti)

Kansainvälinen siviiliasioiden jaosto (Mezinárodní odbor civilní)

Vyšehradská 16

128 10 Praha 2

Puhelin: +420-221-997-111

Faksi: +420-224-919-927

Sähköposti: posta@msp.justice.cz

6 artikla – Lomakkeiden täyttämiseen hyväksyttävät kielet

Tämän sivun alkukielistä versiota tšekki on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Hyväksytyt kielet: englanti ja tšekki.

7 artikla – Pyyntöjen ja muiden ilmoitusten toimittaminen

Tekniset välineet pyyntöjen vastaanottamiseksi ovat posti, faksi ja sähköposti.

19 artikla – Keskusviranomainen tai toimivaltainen viranomainen / toimivaltaiset viranomaiset, jotka päättävät välitöntä todisteiden vastaanottamista koskevien pyyntöjen hyväksymisestä

Oikeusministeriö (Ministerstvo spravedlnosti)

Kansainvälinen siviiliasioiden jaosto (Mezinárodní odbor civilní)

Vyšehradská 16

128 10 Praha 2

Puhelin: +420-221-997-111

Faksi: +420-224-919-927

Sähköposti: posta@msp.justice.cz

29 artikla – Jäsenvaltioiden väliset sopimukset tai järjestelyt, jotka täyttävät 29 artiklan 2 kohdan mukaiset vaatimukset

Ei sovelleta.

31 artiklan 4 kohta – Ilmoittaminen hajautetun tietojärjestelmän aikaistetusta käyttöönotosta

Ei sovelleta.

Päivitetty viimeksi: 22/05/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.