Todisteiden vastaanottaminen (uudelleenlaadittu)

Suomi

Sisällön tuottaja:
Suomi

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Suomi

Todisteiden vastaanottaminen


*pakollinen kenttä

2 artiklan 1 kohta – Viranomaiset, joita voidaan pitää tuomioistuimina

Suomessa ei ole tällaisia viranomaisia.

3 artikla 2 kohta – Pyynnön vastaanottaneet tuomioistuimet

Pyynnön vastaanottavia viranomaisia ovat käräjäoikeudet.

Tähän artiklaan liittyvien toimivaltaisten viranomaisten luettelon saa esiin seuraavasta linkistä.
Toimivaltaisten viranomaisten luettelo

4 artikla – Keskusviranomainen

Asetuksen 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu keskusviranomainen on oikeusministeriö. Sen toimivalta-alue on koko maa. Keskusviranomainen eli oikeusministeriö nimetään asetuksen 4 artiklan 3 kohdan tarkoittamaksi toimivaltaiseksi viranomaiseksi vastaamaan todisteiden välitöntä vastaanottamista koskevia pyyntöjä koskevien päätösten tekemisestä asetuksen 19 artiklan mukaisesti. Yhteystiedot ovat:

Katuosoite:

Oikeusministeriö

Eteläesplanadi 10

FIN-00130 Helsinki

 

Postiosoite:

Oikeusministeriö

PL 25

FIN-00023 Valtioneuvosto

Puh. (358-9) 16 06 76 28

Faksi. (358-9) 16 06 75 24

S-posti: central.authority.om(c)gov.fi ((c) pyydetään korvaamaan @-merkillä)

6 artikla – Lomakkeiden täyttämiseen hyväksyttävät kielet

Kielet: suomi, ruotsi, englanti

7 artikla – Pyyntöjen ja muiden ilmoitusten toimittaminen

Pyynnöt voidaan vastaanottaa postitse, faksilla tai sähköpostitse.

19 artikla – Keskusviranomainen tai toimivaltainen viranomainen / toimivaltaiset viranomaiset, jotka päättävät välitöntä todisteiden vastaanottamista koskevien pyyntöjen hyväksymisestä

Oikeusministeriö

Katuosoite:

Eteläesplanadi 10

FIN-00130 Helsinki

Postiosoite:

PL 25

FIN-00023 Valtioneuvosto

Puh: (358-9) 16 06 76 28

Faksi: (358-9) 16 06 75 24

S-posti: central.authority.om(c)gov.fi ((c) pyydetään korvaamaan @-merkillä)

29 artikla – Jäsenvaltioiden väliset sopimukset tai järjestelyt, jotka täyttävät 29 artiklan 2 kohdan mukaiset vaatimukset

Ei sovelleta

31 artiklan 4 kohta – Ilmoittaminen hajautetun tietojärjestelmän aikaistetusta käyttöönotosta

-

Päivitetty viimeksi: 08/12/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.