Todisteiden vastaanottaminen (uudelleenlaadittu)

Kreikka

Sisällön tuottaja:
Kreikka

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Kreikka

Todisteiden vastaanottaminen


*pakollinen kenttä

2 artiklan 1 kohta – Viranomaiset, joita voidaan pitää tuomioistuimina

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimilla on alueellisen toimivallan perusteella toimivalta vastaanottaa todisteita siviili- tai kauppaoikeudellisia asioita koskevia oikeudenkäyntejä varten. Muita viranomaisia kuin tuomioistuimia ei ole nimetty tätä tarkoitusta varten.

3 artikla 2 kohta – Pyynnön vastaanottaneet tuomioistuimet

Asetuksen 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuilla ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimilla on oikeusapua koskevien pyyntöjen täytäntöönpanossa yleinen toimivalta vastaanottaa todisteita kaikissa siviili- ja rikosasioissa alueellisen toimivallan perusteella.

Tähän artiklaan liittyvien alueellisen toimivallan perusteella toimivaltaisten tuomioistuinten luettelon saa esiin seuraavasta linkistä:


https://www.ministryofjustice.gr/wp-content/uploads/2021/10/Protodikeia.pdf

4 artikla – Keskusviranomainen

Keskusviranomaiseksi nimetään oikeusministeriön yksityisen kansainvälisen oikeuden osasto (Postiosoite: Leof. Mesogeion 96, 11527 – Yhteyshenkilö: Georgios Kouvelas – Puhelin: (+30-213) 130 7529, (+30-213) 130 7480 – Sähköposti: civilunit@justice.gov.gr, gkouvelas@justice.gov.gr, xpappa@justice.gov.gr).

6 artikla – Lomakkeiden täyttämiseen hyväksyttävät kielet

Kreikka

7 artikla – Pyyntöjen ja muiden ilmoitusten toimittaminen

Tekniset välineet, joita 3 artiklan 2 kohdan mukaisessa luettelossa mainituilla tuomioistuimilla on käytettävissään pyyntöjen vastaanottamiseksi, voivat vaihdella tuomioistuimesta toiseen ja ajankohdasta riippuen.

Sen vuoksi suositetaan, että pyynnön esittäneen tuomioistuimen sekä pyynnön vastaanottaneen tuomioistuimen toimivaltaiset henkilöt olisivat toisiinsa yhteydessä sähköpostitse. Keskusviranomaiset voivat tarvittaessa avustaa tässä. Edellä kuvaillun yhteydenoton jälkeen voidaan käyttää myös kaupallisia sovelluksia (esim. Skypeä).

19 artikla – Keskusviranomainen tai toimivaltainen viranomainen / toimivaltaiset viranomaiset, jotka päättävät välitöntä todisteiden vastaanottamista koskevien pyyntöjen hyväksymisestä

Oikeusministeriön yksityisen kansainvälisen oikeuden osasto (Postiosoite: Leof. Mesogeion 96, 11527 – Yhteyshenkilö: Georgios Kouvelas – Puhelin: (+30-213) 130 7529, (+30-213) 130 7480 – Sähköposti: civilunit@justice.gov.gr, gkouvelas@justice.gov.gr, xpappa@justice.gov.gr).

29 artikla – Jäsenvaltioiden väliset sopimukset tai järjestelyt, jotka täyttävät 29 artiklan 2 kohdan mukaiset vaatimukset

Tällä asetuksella on etusija niihin määräyksiin nähden, jotka sisältyvät seuraaviin kahdenvälisiin sopimuksiin, joissa Helleenien tasavalta on osapuolena:

– Kreikan ja Saksan sopimus keskinäisestä oikeudellisesta tuesta siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa, tehty 11.5.1938 (poikkeuslaki 1432/1938, Kreikan virallinen lehti, sarja I, 399/1938)

– Kreikan ja Jugoslavian välinen sopimus keskinäisistä oikeudellisista suhteista, tehty 18.6.1959, ratifioitu asetuksella 4009/1959 (Kreikan virallinen lehti, sarja I, 238/5.11.1959)

– Kreikan kuningaskunnan ja Itävallan tasavallan sopimus keskinäisestä oikeusavusta siviili- ja kauppaoikeuden alalla, allekirjoitettu Ateenassa 6.12.1965 (kuninkaan asetus 137/1969 – Kreikan virallinen lehti, sarja I, 45/1969)

– Romanian sosialistisen kansantasavallan ja Helleenien tasavallan sopimus oikeusavusta siviili- ja rikosasioissa, allekirjoitettu Bukarestissa 19.10.1972 (kuninkaan asetus 429/1974 – Kreikan virallinen lehti, sarja I, 178/1974)

– Bulgarian kansantasavallan ja Helleenien tasavallan sopimus oikeusavusta siviili- ja rikosasioissa, allekirjoitettu Ateenassa 10.4.1976 (laki 841/1978 – Kreikan virallinen lehti, sarja I, 228/1978)

– Unkarin kansantasavallan ja Helleenien tasavallan sopimus oikeusavusta siviili- ja rikosasioissa, allekirjoitettu Budapestissä 8.10.1979 (Laki 1149/1981 – Kreikan virallinen lehti, sarja I, 117/1981)

– Puolan kansantasavallan ja Helleenien tasavallan sopimus oikeusavusta siviili- ja rikosasioissa, allekirjoitettu Ateenassa 24.10.1979 (laki 1184/1981 – Kreikan virallinen lehti, sarja I, 198/1981

– Helleenien tasavallan ja Tšekkoslovakian sosialistisen tasavallan sopimus oikeusavusta siviili- ja rikosasioissa, allekirjoitettu Ateenassa 22.10.1980, edelleen voimassa Tšekin, Slovakian ja Kreikan välillä (laki 1323/1983 – Kreikan virallinen lehti, sarja I, 8/1983)

– Kyproksen tasavallan ja Helleenien tasavallan sopimus oikeudellisesta yhteistyöstä siviili-, perhe-, kauppa- ja rikosoikeuden alalla, allekirjoitettu Nikosiassa 5.3.1984 (laki 1548/1985 – Kreikan virallinen lehti, sarja I, 95/1985).

31 artiklan 4 kohta – Ilmoittaminen hajautetun tietojärjestelmän aikaistetusta käyttöönotosta

Kreikka ei aio ottaa käyttöön hajautettua järjestelmää ennen tämän asetuksen edellyttämää ajankohtaa.

Päivitetty viimeksi: 08/03/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.