Todisteiden vastaanottaminen (uudelleenlaadittu)

Italia

Sisällön tuottaja:
Italia

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Italia

Todisteiden vastaanottaminen


*pakollinen kenttä

2 artiklan 1 kohta – Viranomaiset, joita voidaan pitää tuomioistuimina

Ei ole.

3 artikla 2 kohta – Pyynnön vastaanottaneet tuomioistuimet

Yleiset tuomioistuimet.

4 artikla – Keskusviranomainen

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Oikeusministeriö)

Dipartimento Affari di Giustizia

Direzione Generale degli Affari Internazionali

e della Cooperazione Giudiziaria

Ufficio I – Cooperazione Giudiziaria Internazionale

Puhelin: +39 06.6885.2633

Sähköposti: cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

Via Arenula, 70–00186 Roma

6 artikla – Lomakkeiden täyttämiseen hyväksyttävät kielet

Italia tai pyynnön esittävän valtion kieli, jos mukana on viranomaisen tai virallisen kääntäjän oikeaksi todistama italiankielinen käännös.

7 artikla – Pyyntöjen ja muiden ilmoitusten toimittaminen

Tavallinen postilähetys.

19 artikla – Keskusviranomainen tai toimivaltainen viranomainen / toimivaltaiset viranomaiset, jotka päättävät välitöntä todisteiden vastaanottamista koskevien pyyntöjen hyväksymisestä

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Oikeusministeriö)

Dipartimento Affari di Giustizia

Direzione Generale degli Affari Internazionali

e della Cooperazione Giudiziaria

Ufficio I – Cooperazione Giudiziaria Internazionale

Puhelin: +39 06.6885.2633

Sähköposti: cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

Via Arenula, 70–00186 Roma

29 artikla – Jäsenvaltioiden väliset sopimukset tai järjestelyt, jotka täyttävät 29 artiklan 2 kohdan mukaiset vaatimukset

Italia ei aio käyttää tätä vaihtoehtoa, koska se katsoo, että asetuksen (EU) 2020/1783 säännökset ovat asianmukaisia ja riittäviä.

31 artiklan 4 kohta – Ilmoittaminen hajautetun tietojärjestelmän aikaistetusta käyttöönotosta

Ei toistaiseksi.

Päivitetty viimeksi: 28/12/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.