Todisteiden vastaanottaminen (uudelleenlaadittu)

Latvia

Sisällön tuottaja:
Latvia

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Latvia

Todisteiden vastaanottaminen


*pakollinen kenttä

2 artiklan 1 kohta – Viranomaiset, joita voidaan pitää tuomioistuimina

Ei sovelleta – vain tuomioistuimet

3 artikla 2 kohta – Pyynnön vastaanottaneet tuomioistuimet

Siviiliprosessilain 689 §:n 1 momentin mukaan ulkomaisen valtion esittämästä todisteiden vastaanottamista koskevasta pyynnöstä päättää se alioikeus, jonka tuomiopiiristä vastaanotettavat todisteet ovat peräisin.

4 artikla – Keskusviranomainen

Oikeusministeriö

Osoite: Brīvības bulvāris 36, Riga, LV-1050

Puh. +371 67036801

Sähköposti: pasts@tm.gov.lv

Verkkosivusto: https://www.tm.gov.lv/lv

Viestintäkielet: latvia, englanti

6 artikla – Lomakkeiden täyttämiseen hyväksyttävät kielet

Latviankielisten lomakkeiden lisäksi Latviassa hyväksytään myös englanniksi täytetyt lomakkeet.

7 artikla – Pyyntöjen ja muiden ilmoitusten toimittaminen

Pyynnöt voi lähettää postitse tai sähköpostitse.

19 artikla – Keskusviranomainen tai toimivaltainen viranomainen / toimivaltaiset viranomaiset, jotka päättävät välitöntä todisteiden vastaanottamista koskevien pyyntöjen hyväksymisestä

Oikeusministeriö

Osoite: Brīvības bulvāris 36, Riga, LV-1050

Puh. +371 67036801

Sähköposti: pasts@tm.gov.lv

Verkkosivusto: https://www.tm.gov.lv/lv

Viestintäkielet: latvia, englanti

29 artikla – Jäsenvaltioiden väliset sopimukset tai järjestelyt, jotka täyttävät 29 artiklan 2 kohdan mukaiset vaatimukset

Latvia ei ole tehnyt jäsenvaltioiden kanssa 29 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja sopimuksia tai järjestelyjä.

31 artiklan 4 kohta – Ilmoittaminen hajautetun tietojärjestelmän aikaistetusta käyttöönotosta

Ei sovelleta.

Päivitetty viimeksi: 15/07/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.