Todisteiden vastaanottaminen (uudelleenlaadittu)

Alankomaat

Sisällön tuottaja:
Alankomaat

2 artiklan 1 kohta – Viranomaiset, joita voidaan pitää tuomioistuimina

Tähän artiklaan liittyvien toimivaltaisten tuomioistuinten luettelon saa esiin seuraavasta linkistä.

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken

3 artikla 2 kohta – Pyynnön vastaanottaneet tuomioistuimet

Tämän sivun alkukielistä versiota hollanti on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: saksaenglantiranska.

Toimivaltaisen viranomaisen nimi ja yhteystiedot:

Rechtbank ’s-Gravenhage (Haagin alioikeus)

Prins Clauslaan 60, 2595 AJ ‘s-Gravenhage (Haag)

Postbus 20302, 2500 EH ‘s-Gravenhage

Puhelin: +31-(0)70-362 22 00

4 artikla – Keskusviranomainen

Tämän sivun alkukielistä versiota hollanti on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: saksaenglantiranska.

Asetuksen mukaisten tehtävien hoitamisesta vastaavan keskusviranomaisen nimi ja osoite:

Raad voor de Rechtspraak (tuomarineuvosto)

Kneuterdijk 1, 2514 EM Den Haag

Postbus 90613, 2509 LP 's-Gravenhage

Puhelin: +31-(0)70-361 61 61

Tuomarineuvosto on ainoa keskusviranomainen, ja se on näin ollen toimivaltainen hoitamaan asetuksen mukaiset tehtävät kaikissa tapauksissa.

6 artikla – Lomakkeiden täyttämiseen hyväksyttävät kielet

Asetuksen 6 artiklassa tarkoitetun lomakkeen osalta hyväksyttyjä kieliä ovat hollanti ja englanti.

7 artikla – Pyyntöjen ja muiden ilmoitusten toimittaminen

Alankomaiden hyväksymä toimitustapa on postitse. Yleisellä hallintomääräyksellä on mahdollista määrätä muista toimitustavoista.

19 artikla – Keskusviranomainen tai toimivaltainen viranomainen / toimivaltaiset viranomaiset, jotka päättävät välitöntä todisteiden vastaanottamista koskevien pyyntöjen hyväksymisestä

Tämän sivun alkukielistä versiota hollanti on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: saksaenglantiranska.

Keskusviranomaisen nimi ja yhteystiedot:

Raad voor de Rechtspraak

Kneuterdijk 1, 2514 EM Den Haag

Postbus 90613, 2509 LP 's-Gravenhage

Puhelin: +31-(0)70-361 61 61

29 artikla – Jäsenvaltioiden väliset sopimukset tai järjestelyt, jotka täyttävät 29 artiklan 2 kohdan mukaiset vaatimukset

Ei sovelleta.

31 artiklan 4 kohta – Ilmoittaminen hajautetun tietojärjestelmän aikaistetusta käyttöönotosta

Tarkennetaan myöhemmin.

Päivitetty viimeksi: 13/05/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.