Tämän sivun alkukielistä versiota puola on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
  Swipe to change

  Todisteiden vastaanottaminen (uudelleenlaadittu)

  Puola

  Sisällön tuottaja:
  Puola

  TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

  Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

  Puola

  Todisteiden vastaanottaminen


  *pakollinen kenttä

  2 artiklan 1 kohta – Viranomaiset, joita voidaan pitää tuomioistuimina

  Tällaisia viranomaisia ei ole.

  3 artikla 2 kohta – Pyynnön vastaanottaneet tuomioistuimet

  Alioikeus (sąd rejonowy).

  4 artikla – Keskusviranomainen

  Ministerstwo Sprawiedliwości / Departament Współpracy Międzynarodowej i Prawa Europejskiego (Oikeusministeriön kansainvälisen yhteistyön ja ihmisoikeuksien osasto)

  Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa, puh: +48 22 23 90 870

  Sähköposti: sekretariat.dwmpc@ms.gov.pl

  6 artikla – Lomakkeiden täyttämiseen hyväksyttävät kielet

  Ei sovelleta.

  7 artikla – Pyyntöjen ja muiden ilmoitusten toimittaminen

  Asiakirjat voidaan lähettää postitse.

  19 artikla – Keskusviranomainen tai toimivaltainen viranomainen / toimivaltaiset viranomaiset, jotka päättävät välitöntä todisteiden vastaanottamista koskevien pyyntöjen hyväksymisestä

  Ministerstwo Sprawiedliwości / Departament Współpracy Międzynarodowej i Prawa Europejskiego (Oikeusministeriön kansainvälisen yhteistyön ja ihmisoikeuksien osasto)

  Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa, puh: +48 22 23 90 870

  Sähköposti: sekretariat.dwmpc@ms.gov.pl

  29 artikla – Jäsenvaltioiden väliset sopimukset tai järjestelyt, jotka täyttävät 29 artiklan 2 kohdan mukaiset vaatimukset

  Ei sovelleta.

  31 artiklan 4 kohta – Ilmoittaminen hajautetun tietojärjestelmän aikaistetusta käyttöönotosta

  Ei sovelleta.

  Päivitetty viimeksi: 21/12/2023

  Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.