Todisteiden vastaanottaminen (uudelleenlaadittu)

Puola

Sisällön tuottaja:
Puola

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Puola

Todisteiden vastaanottaminen


*pakollinen kenttä

2 artiklan 1 kohta – Viranomaiset, joita voidaan pitää tuomioistuimina

Tällaisia viranomaisia ei ole.

3 artikla 2 kohta – Pyynnön vastaanottaneet tuomioistuimet

Alioikeus (sąd rejonowy).

4 artikla – Keskusviranomainen

Ministerstwo Sprawiedliwości / Departament Współpracy Międzynarodowej i Prawa Europejskiego (Oikeusministeriön kansainvälisen yhteistyön ja ihmisoikeuksien osasto)

Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa, puh: +48 22 23 90 870

Sähköposti: sekretariat.dwmpc@ms.gov.pl

6 artikla – Lomakkeiden täyttämiseen hyväksyttävät kielet

Ei sovelleta.

7 artikla – Pyyntöjen ja muiden ilmoitusten toimittaminen

Asiakirjat voidaan lähettää postitse.

19 artikla – Keskusviranomainen tai toimivaltainen viranomainen / toimivaltaiset viranomaiset, jotka päättävät välitöntä todisteiden vastaanottamista koskevien pyyntöjen hyväksymisestä

Ministerstwo Sprawiedliwości / Departament Współpracy Międzynarodowej i Prawa Europejskiego (Oikeusministeriön kansainvälisen yhteistyön ja ihmisoikeuksien osasto)

Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa, puh: +48 22 23 90 870

Sähköposti: sekretariat.dwmpc@ms.gov.pl

29 artikla – Jäsenvaltioiden väliset sopimukset tai järjestelyt, jotka täyttävät 29 artiklan 2 kohdan mukaiset vaatimukset

Ei sovelleta.

31 artiklan 4 kohta – Ilmoittaminen hajautetun tietojärjestelmän aikaistetusta käyttöönotosta

Ei sovelleta.

Päivitetty viimeksi: 21/12/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.