Todisteiden vastaanottaminen (uudelleenlaadittu)

Romania

Sisällön tuottaja:
Romania

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Romania

Todisteiden vastaanottaminen


*pakollinen kenttä

2 artiklan 1 kohta – Viranomaiset, joita voidaan pitää tuomioistuimina

Ei sovelleta

3 artikla 2 kohta – Pyynnön vastaanottaneet tuomioistuimet

Alueellinen tuomioistuin (judecătorie), jonka tuomiopiirissä pyydettyä todistusaineistoa on määrä hoitaa.

Tähän artiklaan liittyvien toimivaltaisten viranomaisten luettelon saa esiin seuraavasta linkistä.
Toimivaltaisten viranomaisten luettelo

4 artikla – Keskusviranomainen

Oikeusministeriö (Ministerul Justiției)

Kansainvälisen oikeuden ja oikeudellisen yhteistyön osasto (Direcția Drept Internațional și Cooperare Judiciară)

Siviili- ja kauppaoikeuden alalla tehtävän kansainvälisen oikeudellisen yhteistyön osasto (Serviciul Cooperare Judiciară Internațională în Materie Civilă și Comercială)

Strada Apolodor 17, Sector 5, București, Cod 050741, Romania

Puhelin: sihteeristö (+40-37) 204 10 77, faksi: (+40-37) 204 1079; Sähköposti: dreptinternational@just.ro; ddit@just.ro

6 artikla – Lomakkeiden täyttämiseen hyväksyttävät kielet

Ainoastaan romania.

7 artikla – Pyyntöjen ja muiden ilmoitusten toimittaminen

Posti, faksi.

19 artikla – Keskusviranomainen tai toimivaltainen viranomainen / toimivaltaiset viranomaiset, jotka päättävät välitöntä todisteiden vastaanottamista koskevien pyyntöjen hyväksymisestä

Oikeusministeriö (Ministerul Justiției)

Kansainvälisen oikeuden ja oikeudellisen yhteistyön osasto (Direcția Drept Internațional și Cooperare Judiciară)

Siviili- ja kauppaoikeuden alalla tehtävän kansainvälisen oikeudellisen yhteistyön osasto (Serviciul Cooperare Judiciară Internațională în Materie Civilă și Comercială)

Strada Apolodor 17, Sector 5, București, Cod 050741, Romania

Puhelin: sihteeristö (+40-37) 204 10 77, faksi: (+40-37) 204 1079

Sähköposti: dreptinternational@just.ro; ddit@just.ro

29 artikla – Jäsenvaltioiden väliset sopimukset tai järjestelyt, jotka täyttävät 29 artiklan 2 kohdan mukaiset vaatimukset

Ei sovelleta

31 artiklan 4 kohta – Ilmoittaminen hajautetun tietojärjestelmän aikaistetusta käyttöönotosta

Ei sovelleta

Päivitetty viimeksi: 26/06/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.