Todisteiden vastaanottaminen (uudelleenlaadittu)

Slovakia

Sisällön tuottaja:
Slovakia

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Slovakia

Todisteiden vastaanottaminen


*pakollinen kenttä

2 artiklan 1 kohta – Viranomaiset, joita voidaan pitää tuomioistuimina

Asetuksen 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja muita viranomaisia ovat notaarit (perintömenettelyissä ja menettelyissä, jotka koskevat kadonneen tai tuhoutuneen asiakirjan mitätöintiä ja korvaamista uudella (konanie o umorení listiny)).

3 artikla 2 kohta – Pyynnön vastaanottaneet tuomioistuimet

Piirituomioistuimet (okresné súdy) tai kaupungintuomioistuimet (Mestské súdy), joiden toimivalta-alueella pyydetyt todisteet on otettava vastaan, jolloin

– kaikissa Bratislavan piirikunnissa toimivalta perheoikeutta ja henkilön oikeusasemaa koskevissa asioissa on Bratislava II:n kaupungintuomioistuimella (Mestský súd Bratislava II);

– kaikissa Bratislavan piirikunnissa ja Malackyn ja Pezinokin alueilla toimivalta kauppaoikeudellisissa asioissa on Bratislava III:n kaupungintuomioistuimella (Mestský súd Bratislava III);

– kaikissa Bratislavan piirikunnissa toimivalta muissa asioissa on Bratislava IV:n kaupungintuomioistuimella (Mestský súd Bratislava IV).

4 artikla – Keskusviranomainen

Slovakian oikeusministeriö (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)

Kansainvälisen yksityisoikeuden osasto (Odbor medzinárodného práva súkromného)

Račianska ul. 71

813 11 Bratislava

Slovakia

Puhelin: (421) 2 888 91 111

Faksi: (421) 2 888 91 604

Sähköposti: civil.inter.coop@justice.sk

Verkkosivut: https://www.justice.gov.sk/

Kielet: Slovakki, tšekki ja englanti

6 artikla – Lomakkeiden täyttämiseen hyväksyttävät kielet

Slovakia hyväksyy slovakin ohella tšekin kielellä täytetyt lomakkeet.

7 artikla – Pyyntöjen ja muiden ilmoitusten toimittaminen

Slovakian viranomaiset hyväksyvät pyynnöt, jotka on laadittu kirjallisesti paperille.

19 artikla – Keskusviranomainen tai toimivaltainen viranomainen / toimivaltaiset viranomaiset, jotka päättävät välitöntä todisteiden vastaanottamista koskevien pyyntöjen hyväksymisestä

Slovakian oikeusministeriö (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)

Kansainvälisen yksityisoikeuden osasto (Odbor medzinárodného práva súkromného)

Račianska ul. 71

813 11 Bratislava

Slovakia

Puhelin: (421) 2 888 91 111

Faksi: (421) 2 888 91 604

Sähköposti: civil.inter.coop@justice.sk

Verkkosivut: https://www.justice.gov.sk/

29 artikla – Jäsenvaltioiden väliset sopimukset tai järjestelyt, jotka täyttävät 29 artiklan 2 kohdan mukaiset vaatimukset

Ei sovelleta.

31 artiklan 4 kohta – Ilmoittaminen hajautetun tietojärjestelmän aikaistetusta käyttöönotosta

Ei sovelleta.

Päivitetty viimeksi: 11/01/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.