Todisteiden vastaanottaminen (uudelleenlaadittu)

Slovakia

Sisällön tuottaja:
Slovakia

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Slovakia

Todisteiden vastaanottaminen


*pakollinen kenttä

2 artiklan 1 kohta – Viranomaiset, joita voidaan pitää tuomioistuimina

Asetuksen 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja muita viranomaisia ovat notaarit (perintömenettelyissä ja menettelyissä, jotka koskevat kadonneen tai tuhoutuneen asiakirjan mitätöintiä ja korvaamista uudella (konanie o umorení listiny)).

3 artikla 2 kohta – Pyynnön vastaanottaneet tuomioistuimet

Tämän sivun alkukielistä versiota slovakki on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: saksaenglantiranska.

Piirituomioistuimet (okresné súdy).

4 artikla – Keskusviranomainen

Tämän sivun alkukielistä versiota slovakki on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: saksaenglantiranska.

Slovakian oikeusministeriö (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)

Kansainvälisen yksityisoikeuden osasto (Odbor medzinárodného práva súkromného)

Račianska ul. 71

813 11 Bratislava

Slovakia

Puhelin: (421) 2 888 91 111

Faksi: (421) 2 888 91 604

Sähköposti: civil.inter.coop@justice.sk

Verkkosivut: https://www.justice.gov.sk/

Kielet: Slovakki, tšekki, englanti ja ranska

6 artikla – Lomakkeiden täyttämiseen hyväksyttävät kielet

Slovakia hyväksyy slovakin ohella tšekin kielellä täytetyt lomakkeet.

7 artikla – Pyyntöjen ja muiden ilmoitusten toimittaminen

Tämän sivun alkukielistä versiota slovakki on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: saksaenglantiranska.

Slovakian viranomaiset hyväksyvät postitse paperimuodossa lähetetyt hakemukset.

19 artikla – Keskusviranomainen tai toimivaltainen viranomainen / toimivaltaiset viranomaiset, jotka päättävät välitöntä todisteiden vastaanottamista koskevien pyyntöjen hyväksymisestä

Slovakian oikeusministeriö (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)

Kansainvälisen yksityisoikeuden osasto (Odbor medzinárodného práva súkromného)

Račianska ul. 71

813 11 Bratislava

Slovakia

Puhelin: (421) 2 888 91 111

Faksi: (421) 2 888 91 604

Sähköposti: civil.inter.coop@justice.sk

Verkkosivut: https://www.justice.gov.sk/

29 artikla – Jäsenvaltioiden väliset sopimukset tai järjestelyt, jotka täyttävät 29 artiklan 2 kohdan mukaiset vaatimukset

Ei sovelleta.

31 artiklan 4 kohta – Ilmoittaminen hajautetun tietojärjestelmän aikaistetusta käyttöönotosta

Ei sovelleta.

Päivitetty viimeksi: 31/05/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.