Izvođenje dokaza (preinaka)

Austrija

Sadržaj omogućio
Austrija

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Austrija

Izvođenje dokaza


*obvezan unos

Članak 2. stavak 1. – Tijela koja se mogu smatrati sudovima

Izvorna jezična inačica ove stranice njemački nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Na temelju austrijskog nacionalnog prava trenutačno su samo sudovi nadležni za prekogranično izvođenje dokaza u skladu s člankom 2. stavkom 1. Uredbe.

Članak 3. stavak 2. – Sud primatelj zahtjeva

Izvorna jezična inačica ove stranice njemački nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

U Austriji su okružni sudovi nadležni za izvršavanje zahtjeva za izvođenje dokaza u skladu s Uredbom (EU) 2020/1783 od 25. studenoga 2020. o suradnji između sudova država članica u izvođenju dokaza u građanskim ili trgovačkim stvarima (izvođenje dokaza).

Članak 4. – Središnje tijelo

Izvorna jezična inačica ove stranice njemački nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Za cijelu je Austriju središnje tijelo iz članka 4. Uredbe:

Ministarstvo pravosuđa

Museumstraße 7

1070 Beč

Tel.: (+43-1) 52 1 52 0

Telefaks: (+43-1) 52 1 52 2727

E-adresa: team.z@bmj.gv.at

Članak 6. – Jezici koji se prihvaćaju za popunjavanje obrazaca

Izvorna jezična inačica ove stranice njemački nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Obrasci se mogu ispuniti na njemačkom ili engleskom jeziku.

Članak 7. – Prihvatljivi načini slanja zahtjeva i ostalih obavijesti

Izvorna jezična inačica ove stranice njemački nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Čak i nakon što se počne primjenjivati obveza slanja zahtjeva i obavijesti putem decentraliziranog IT sustava koji se temelji na sustavu e-CODEX (članak 7. stavak 1. u vezi s člankom 35. stavkom 3. Uredbe), u slučaju kvara IT sustava ili drugih iznimnih okolnosti iz članka 7. stavka 4., zahtjevi i obavijesti i dalje se mogu slati poštom, kurirskom službom, telefaksom ili e-poštom.

Članak 19. – Središnje tijelo ili nadležno tijelo odgovorno za odluke o zahtjevima za izravno izvođenje dokaza

Izvorna jezična inačica ove stranice njemački nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Za cijelu je Austriju središnje tijelo iz članka 4. u vezi s člankom 19. Uredbe:

Ministarstvo pravosuđa

Museumstraße 7

1070 Beč

Tel.: (+43-1) 52 1 52 0

Telefaks: (+43-1) 52 1 52 2727

E-adresa: team.z@bmj.gv.at

Članak 29. – Sporazumi ili dogovori čije su stranke države članice te koji su u skladu s uvjetima iz članka 29. stavka 2.

Izvorna jezična inačica ove stranice njemački nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Trenutačno se ne planira zadržavanje bilo kojeg bilateralnog sporazuma.

Članak 31. stavak 4. – Obavijest o ranoj uporabi decentraliziranog IT sustava

Izvorna jezična inačica ove stranice njemački nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Još nema posebnih planova.

Posljednji put ažurirano: 27/06/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.