Izvođenje dokaza (preinaka)

Austrija

Sadržaj omogućio
Austrija

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Austrija

Izvođenje dokaza


*obvezan unos

Članak 2. stavak 1. – Tijela koja se mogu smatrati sudovima

Na temelju austrijskog nacionalnog prava trenutačno su samo sudovi nadležni za prekogranično izvođenje dokaza u skladu s člankom 2. stavkom 1. Uredbe.

Članak 3. stavak 2. – Sud primatelj zahtjeva

U Austriji su okružni sudovi nadležni za izvršavanje zahtjeva za izvođenje dokaza u skladu s Uredbom (EU) 2020/1783 od 25. studenoga 2020. o suradnji između sudova država članica u izvođenju dokaza u građanskim ili trgovačkim stvarima (izvođenje dokaza).

Članak 4. – Središnje tijelo

Za cijelu je Austriju središnje tijelo iz članka 4. Uredbe:

Ministarstvo pravosuđa

Museumstraße 7

1070 Beč

Tel.: (+43-1) 52 1 52 0

Telefaks: (+43-1) 52 1 52 2727

E-adresa: team.z@bmj.gv.at

Članak 6. – Jezici koji se prihvaćaju za popunjavanje obrazaca

Obrasci se mogu ispuniti na njemačkom ili engleskom jeziku.

Članak 7. – Prihvatljivi načini slanja zahtjeva i ostalih obavijesti

Čak i nakon što se počne primjenjivati obveza slanja zahtjeva i obavijesti putem decentraliziranog IT sustava koji se temelji na sustavu e-CODEX (članak 7. stavak 1. u vezi s člankom 35. stavkom 3. Uredbe), u slučaju kvara IT sustava ili drugih iznimnih okolnosti iz članka 7. stavka 4., zahtjevi i obavijesti i dalje se mogu slati poštom, kurirskom službom, telefaksom ili e-poštom.

Članak 19. – Središnje tijelo ili nadležno tijelo odgovorno za odluke o zahtjevima za izravno izvođenje dokaza

Za cijelu je Austriju središnje tijelo iz članka 4. u vezi s člankom 19. Uredbe:

Ministarstvo pravosuđa

Museumstraße 7

1070 Beč

Tel.: (+43-1) 52 1 52 0

Telefaks: (+43-1) 52 1 52 2727

E-adresa: team.z@bmj.gv.at

Članak 29. – Sporazumi ili dogovori čije su stranke države članice te koji su u skladu s uvjetima iz članka 29. stavka 2.

Trenutačno se ne planira zadržavanje bilo kojeg bilateralnog sporazuma.

Članak 31. stavak 4. – Obavijest o ranoj uporabi decentraliziranog IT sustava

Još nema posebnih planova.

Posljednji put ažurirano: 15/06/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.