Izvođenje dokaza (preinaka)

Bugarska

Sadržaj omogućio
Bugarska

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Bugarska

Izvođenje dokaza


*obvezan unos

Članak 2. stavak 1. – Tijela koja se mogu smatrati sudovima

Sudovi.

Članak 3. stavak 2. – Sud primatelj zahtjeva

Zahtjevi za izvođenje dokaza šalju se okružnom sudu (rayonen sad) na čijem se području nadležnosti dokazi trebaju izvesti.

Članak 4. – Središnje tijelo

Ministarstvo pravosuđa

Uprava za međunarodnu pravnu suradnju i europske poslove

Odjel za međunarodnu suradnju u građanskim stvarima

Tel.: +359 2 9237 413

+359 2 9237 544

+359 2 9237 576

Telefaks: +3592 9809223

E-adresa: civil@justice.government.bg

Adresa: Ulitsa Slavyanska 1

1040 Sofija

Bugarska

Članak 6. – Jezici koji se prihvaćaju za popunjavanje obrazaca

Zahtjevi za izvođenje dokaza i izjave koje upućuje druga država članica trebaju biti sastavljeni na bugarskom ili prevedeni na bugarski jezik.

Članak 7. – Prihvatljivi načini slanja zahtjeva i ostalih obavijesti

Okružni sudovi prihvaćaju zahtjeve za izvođenje dokaza i druga priopćenja primljena poštom.

Članak 19. – Središnje tijelo ili nadležno tijelo odgovorno za odluke o zahtjevima za izravno izvođenje dokaza

Sud koji je u Republici Bugarskoj nadležan za odobravanje izravnog izvođenja dokaza je pokrajinski sud na čijem se području nadležnosti dokazi trebaju izvesti.

Članak 29. – Sporazumi ili dogovori čije su stranke države članice te koji su u skladu s uvjetima iz članka 29. stavka 2.

Republika Bugarska ne provodi niti je sklopila sporazume ni dogovore s drugim državama članicama EU-a kojima je cilj olakšavanje izvođenja dokaza i koji moraju biti u skladu s navedenom Uredbom.

Uredba ima veću pravnu snagu od sporazuma sklopljenih između Republike Bugarske i drugih država članica u pogledu izvođenja dokaza u građanskim i trgovačkim stvarima.

Članak 31. stavak 4. – Obavijest o ranoj uporabi decentraliziranog IT sustava

Bugarska ne namjerava iskoristiti mogućnost rane upotrebe decentraliziranog IT sustava.

Posljednji put ažurirano: 28/02/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.