Izvođenje dokaza (preinaka)

Hrvatska

Sadržaj omogućio
Hrvatska

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Hrvatska

Izvođenje dokaza


*obvezan unos

Članak 2. stavak 1. – Tijela koja se mogu smatrati sudovima

Nije primjenjivo.

Članak 3. stavak 2. – Sud primatelj zahtjeva

Za izvođenje dokaza u Republici Hrvatskoj nadležan je općinski sud na čijem se području procesna radnja treba provesti.

Članak 4. – Središnje tijelo

Ministarstvo pravosuđa i uprave Republike Hrvatske

Ulica grada Vukovara 49

10000 Zagreb

tel: +385 1 371 40 00

web: https://mpu.gov.hr/

Članak 6. – Jezici koji se prihvaćaju za popunjavanje obrazaca

Za popunjavanje obrazaca prihvaća se engleski jezik.

Članak 7. – Prihvatljivi načini slanja zahtjeva i ostalih obavijesti

Prihvatljiv način slanja zahtjeva i drugih obavijesti je putem elektronske pošte.

Članak 19. – Središnje tijelo ili nadležno tijelo odgovorno za odluke o zahtjevima za izravno izvođenje dokaza

Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Republike Hrvatske

Ulica grada Vukovara 49

10000 Zagreb

tel: +385 1 371 40 00

web: https://mpu.gov.hr/

Članak 29. – Sporazumi ili dogovori čije su stranke države članice te koji su u skladu s uvjetima iz članka 29. stavka 2.

Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Slovenije o pravnoj pomoći u građanskim i kaznenim stvarima od 7. veljače 1994.

Članak 31. stavak 4. – Obavijest o ranoj uporabi decentraliziranog IT sustava

Republika Hrvatska nije u mogućnosti upotrebljavati decentralizirani IT sustav prije nego što se to zahtijeva Uredbom.

Posljednji put ažurirano: 16/07/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.